5. Έγχρωμοι φακοί

Κατηγορίες έγχρωμων φακών.

Λέξεις Κλειδιά

Φακοί βαμμένοι στη μάζα και φακοί βαμμένοι στην επιφάνεια τους