12. Συμπληρώσεις –Στερεώσεις υφασμάτινων αντικειμένων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τρόποι στερέωσης και υποστήριξης των υφασμάτινων αντικειμένων με χρήση βελονιών και συγκολλητικών. Γίνεται αναφορά στη βαφική των νέων υφασμάτων που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη αλλά και την ανάρτηση των υφασμάτων. Τέλος, παρουσιάζονται  οι βασικές βελονιές που εφαρμόζονται στην συντήρηση υφασμάτινων αντικειμένων.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν τους τρόπους στερέωσης και υποστήριξης των φθαρμένων υφασμάτινων αντικειμένων και της βαφικής των νέων υφασμάτων, ώστε να εφαρμόσουν τις μεθόδους αυτές στην συνέχεια στο εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος.

Λέξεις Κλειδιά

Συμπλήρωση, στερέωση, υποστήριξη, βαφική, συγκολλητικά, βελονιές συντήρησης.