Διαγνωστικές Μέθοδοι με Υπέρυθρη Ακτινοβολία II. Έγχρωμη Υπέρυθρη Απεικόνιση (FCIR False Colour InfraRed)‏

Περιγραφή της αρχής λειτουργίας της τεχνικής εφαρμογής και της χρησιμότητας της έγχρωμης υπέρυθρης απεικόνισης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σε εικαστικά έργα, αρχειακό υλικό και αρχαιολογικά αντικείμενα.

 

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση του τρόπου λήψης των  λανθασμένων χρωμάτων, της ερμηνείας τους και της χρησιμότητάς τους στη διαγνωστική των  αντικειμένων και στη μελέτη της χημικής σύστασης έγχρωμων υλικών.

  

Λέξεις Κλειδιά

Λανθασμένα χρώματα, ψευδοχρώματα, ταυτοποίηση χρωστικών

7. Διαγνωστικές Μέθοδοι με Υπέρυθρη Ακτινοβολία II. Έγχρωμη Υπέρυθρη Απεικόνιση (FCIR False Colour InfraRed)‏
7. Διαγνωστικές Μέθοδοι με Υπέρυθρη Ακτινοβολία II. Έγχρωμη Υπέρυθρη Απεικόνιση (FCIR False Colour InfraRed)‏

Περιγραφή της αρχής λειτουργίας της τεχνικής εφαρμογής και της χρησιμότητας της έγχρωμης υπέρυθρης απεικόνισης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σε εικαστικά έργα, αρχειακό υλικό και αρχαιολογικά αντικείμενα.