Πεπτικοί αδένες

Αναλυτική μικροσκοπική περιγραφή του ήπατος, παγκρέατος και των σιελογόνων αδένων σε σχέση με τη λειτουργία τους.

 

Λέξεις Κλειδιά

υπογνάθιος σιελογόνος, πυλαία διαστήματα, νησίδια Langerhans, πόρος Wirsung