Ουροποιητικό σύστημα

Αναλυτική μικροσκοπική περιγραφή της εκκριτικής και αποχετευτικής δομής του ουροποιητικού συστήματος σε συνδυασμό με τη λειτουργία τους.

 

Λέξεις Κλειδιά

πόροι Bellini, μυελική πυραμίδα, αγγειώδη σπειράματα, νεφρικό λόβιο, κάψα Bowman, έλυτρο Bowman, αγκύλη Henle