Γεννητικό σύστημα γυναίκας

Αναλυτική μικροσκοπική περιγραφή των οργάνων του γυναικείου συστήματος σε συνδυασμό με τη λειτουργία τους. Εμμηνορρυσιακός κύκλος-Γονιμοποίηση.

 

Λέξεις Κλειδιά

ωχρινοποιημένα κύτταρα, ακτινωτό στέφανο, ωχρό σωμάτιο, βλαστικό επιθήλιο, ωαγωγός, ενδομήτριο, μυομήτριο, πλακώδες επιθήλιο, χορίο