Διατροφικά Συμπληρώματα

Τα είδη των διατροφικών συμπληρωμάτων, διατροφικοί ισχυρισμοί και η δράση τους

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τις αδρές κατηγορίες των διατροφικών συμπληρωμάτων, τους διατροφικούς ισχυρισμούς και την αποτελεσματικότητα της δραστικής τους ουσίας

Λέξεις Κλειδιά

Διατροφικά συμπληρώματα, διατροφικοί ισχυρισμοί συμπληρωμάτων, δραστική ουσία συμπληρωμάτων