Η διατροφή στην Τρίτη ηλικία

Διατροφή στην τρίτη ηλικία, αλλαγές στις ανάγκες, διατροφικές συστάσεις

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες της τρίτης ηλικίας και τις βασικές διαιτητικές συστάσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά

Τρίτη ηλικία, ενεργειακές ανάγκες, σταθερές ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά, ισοζύγιο νερού