Διαταραχές πρόσληψης τροφών

Διατροφικές Διαταραχές, βασικά είδη, συμπτώματα και κίνδυνοι και διαιτητική παρέμβαση

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τα βασικά κριτήρια της εμφάνισης της διατροφικής διαταραχής και τους ιδιαίτερους τρόπους διαιτητικής παρέμβασης

 

Λέξεις Κλειδιά

Νευρική ανορεξία, βουλιμία, ορθορεξία, αδηφαγία, διατροφική παρέμβαση