Διατροφή και υπέρταση

Ορισμός υπέρτασης συμπτώματα, θεραπευτικά μέτρα, διαιτητική αγωγή

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τα αίτια, συμπτώματα και την διατροφική αγωγή της υπέρτασης

 

Λέξεις Κλειδιά

Υπέρταση, συστολική πίεση, διαστολική πίεση, δυσλιπιδαιμία