2. Κυκλώματα ενίσχυσης

Στην εργαστηριακή άσκηση αυτή μελετούνται οι ιδιότητες του αναστρέφοντος και μη αναστρέφοντος ενισχυτή, όσον αφορά στο κέρδος και στο εύρος ζώνης με χρήση του ολοκληρωμένου OP177. Οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν στο πρόγραμμα TINA-TI και στο πρόγραμμα Fritzing ενισχυτικές διατάξεις με συγκεκριμένες προδιαγραφές και επιβεβαιώσουν πειραματικά τη λειτουργία τους.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη λειτουργία ενός τελεστικού ενισχυτή σε συνδεσμολογία κλειστού βρόχου και να υλοποιήσουν απλές ενισχυτικές βαθμίδες.

Λέξεις Κλειδιά

Αναστρέφων ενισχυτής, μη αναστρέφων ενισχυτής, κέρδος τάσης, εύρος ζώνης.