3. Ενισχυτής διαφορών

Στην εργαστηριακή άσκηση αυτή μελετάται η λειτουργία ενός ενισχυτή διαφορών., δηλαδή ενός κυκλώματος το οποίο ενισχύει τη διαφορά τάσης μεταξύ των δύο εισόδων του. Η λειτουργία του ενισχυτή διαφορών παρουσιάζεται μέσω της κατασκευής ενός κυκλώματος μέτρησης θερμοκρασίας, το οποίο βασίζεται στη χρήση της γέφυρας Wheatstone και μίας θερμοαντίστασης.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη λειτουργία του ενισχυτή διαφορών και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί για την υλοποίησης κυκλωμάτων ενίσχυσης βιοσημάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Ενισχυτής διαφορών, θερμιστορ, γέφυρα Wheatstone.