4. Ενισχυτής οργανολογίας

Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση, μελετάται η λειτουργία ενός ενισχυτή οργανολογίας με χρήση του ολοκληρωμένου AD620. Οι φοιτητές μετρούν το διαφορικό κέρδος σε διάφορες συχνότητες και εφαρμόζουν τον ενισχυτή οργανολογίας για την ενίσχυση καρδιακών σημάτων.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη λειτουργία του ενισχυτή οργανολογίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί για την υλοποίησης κυκλωμάτων ενίσχυσης βιοσημάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Ενισχυτής οργανολογίας, AD620, καρδιακό σήμα.