15. Απώλεια θρεπτικών συστατικών

Οι απώλειες θρεπτικών συστατικών κατά την επεξεργασία και παρασκευή των τροφίμων.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τις ενδεχόμενες απώλειες θρεπτικών συστατικών βάσει του τρόπου παρασκευής και επεξεργασίας τους.

Λέξεις Κλειδιά

Απώλειες θρεπτικών συστατικών, τρόποι παρασκευής/μαγειρέματος τροφής.