Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Επιστημονική Φωτογραφία (Ε) (FOTOG101)Αθανάσιος ΑραβαντινόςΑνοικτό μάθημα
Επιστημονική Φωτογραφία (Θ) (FOTOG100)Αθανάσιος ΑραβαντινόςΑνοικτό μάθημα
Φυσική Εικόνας & Ήχου Ι (Ε) (FOTOG104)Αθανάσιος ΑραβαντινόςΑνοικτό μάθημα
Φυσική Εικόνας & Ήχου Ι (Θ) (FOTOG105)Αθανάσιος ΑραβαντινόςΑνοικτό μάθημα
Φυσική Εικόνας & Ήχου ΙΙ (Ε) (FOTOG103)Αθανάσιος ΑραβαντινόςΑνοικτό μάθημα
Φυσική Εικόνας & Ήχου ΙΙ (Θ) (FOTOG102)Αθανάσιος ΑραβαντινόςΑνοικτό μάθημα
Φυσική Εικόνας & Ήχου ΙΙ (Θ) - Παράδειγμα (FOTOG_UNDE100)Αθανάσιος ΑραβαντινόςΑνοικτό μάθημα