Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Τουριστικό Δίκαιο (TE100)Αντώνιος ΜανιάτηςΑνοικτό μάθημα