Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Θερμοθεραπεία
 2. Γαλβανικό ή συνεχές ρεύμα
 3. Εναλασσόμενα γαλβανοφαραδικά ρεύματα
 4. Σχήματα τοποθέτησης ηλεκτροδίων με χρήση φαραδικών ρευμάτων
 5. Ενδοδερμία
 6. Ηλεκτρολιπόλυση
 7. Υπέρηχοι
 8. Κινητικά σημεία
 9. Κρυοθεραπεία
 10. Πιεσοθεραπεία
 11. Ανθρωπομετρία
 12. Παρεμβαλλόμενα ρεύματα
 13. Μαγνητισμός
 14. Φαραδικά ρεύματα

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να καταστεί ο σπουδαστής ικανός να γνωρίζει:

- Τα είδη και τις κατηγορίες των ηλεκτροθεραπευτικών μέσων.

- Την ηλεκτροφυσιολογία των ηλεκτροθεραπευτικών μέσων και την επίδρασή τους στους ιστούς

(δέρμα, λιπώδη, μυϊκό).

- Τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις του κάθε ηλεκτροθεραπευτικού μέσου.

- Την εφαρμογή τους στην Αισθητική για την αποκατάσταση αισθητικών προβλημάτων.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Μαρία Ρήγα, Σοφία Γληγόρη, Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2006

Σταύρος Αρχοντάκης, Παχυσαρκία  και κυτταρίτιδα , εκδόσεις αδελφοί  Βλάσση, Αθήνα  2003

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν αναφέρονται

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Ευθυμία Μικελάτου

Αισθητικός και Κοσμητολόγος, MSc

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Μαρία Ρήγα, Σοφία Γληγόρη, Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2006

Σταύρος Αρχοντάκης, Παχυσαρκία  και κυτταρίτιδα , εκδόσεις αδελφοί  Βλάσση, Αθήνα  2003