Νοσολογία (Θ)

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Αιμοποιητικό σύστημα (α' μέρος)
 2. Αιμοποιητικό σύστημα (β' μέρος)
 3. Παθολογία αναπνευστικού συστήματος
 4. Απεκκριτικό-Ουροποιητικό σύστημα
 5. Λοιμώξεις (α' μέρος)
 6. Λοιμώξεις (β' μέρος)
 7. Λοιμώξεις (γ' μέρος)
 8. Λοιμώξεις (δ' μέρος)
 9. Λοιμώξεις (ε' μέρος)
 10. Λοιμώξεις (στ' μέρος)
 11. Ιογενείς λοιμώξεις (α' μέρος)
 12. Ιογενείς λοιμώξεις (β' μέρος)
 13. Ενδοκρινικό σύστημα-Υπόφυση, Υποθάλαμος, Επίφυση
 14. Ενδοκρινικό σύστημα-Θυρεοειδής αδένας
 15. Ενδοκρινικό σύστημα-Όρχεις και Ωοθήκες
 16. Ενδοκρινικό σύστημα-Διαβήτης
 17. Καρδιαγγειακό σύστημα
 18. Γαστρεντερικό σύστημα
 19. Νευρικό σύστημα - Νευρολογικές ασθένειες

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος της Νοσολογίας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοποιητικών γνώσεων σε βασικές νοσολογικές οντότητες. Σκοπός είναι να μπορούν να περιγράψουν τις νόσους με ακρίβεια ώστε η περιγραφή να αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλινική εικόνα. Επίσης να γνωρίζουν ποιες είναι οι εργαστηριακές προσεγγίσεις στην πράξη που θέτουν την διάγνωση και ποια τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ασθενειών. Τα συστήματα που εξετάζονται στην Νοσολογία είναι το αιμοποιητικό σύστημα, το αναπνευστικό, το ουροποιητικό, οι κυριότερες λοιμώξεις (βακτηριδιακές και ιογενείς), το ενδοκρινικό σύστημα, το καρδιαγγειακό και το γαστρεντερικό.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Ελληνική: Νοσολογία-Παθολογία

Χανιώτης Φ., Χανιώτης Δ. «Νοσολογία – Παθολογία» (τόμος Α’,Β’,Γ’,Δ’), εκδόσεις Λίτσας, 2002

Kumar P. and Clark M.: «Παθολογία» (2 τόμοι), Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 2007.

Runge M., Greganti M., F. Netter : Παθολογία (2 τόμοι) εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2006

Epstein-Perkin-de Bono-Cookson. «Κλινική Εξέταση». Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 2000

Hope R.A.,et.al : Oxford Handbook Κλινικής Ιατρικής. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 2002

Έγχρωμος Άτλας Παθοφυσιολογίας-Silbernagl and Lang Thieme Editions, NY, -Μετάφραση

Φερτάκης και συνεργάτες Παθοφυσιολογία

Greespan FS and Gardner DG (επιμέλεια Βενετίκου/Κανδαράκη/ Κουτσιριέρης/Λιάπη) Βασική και Κλινική Ενδοκρινολογία, Εκδόσεις Πασχαλίδης (Broken Hill), Lange Publications, 2010

Μπατρίνος Μ Σύγχρονη Ενδοκρινολογία, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 1999

Μπατρίνος Μ Σύγχρονη Ενδοκρινολογία για τον γενικό γιατρό, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2007.

Βενετίκου ΜΣ, Ιατράκης Γ και Καρίκας Γ Επίκαιρα θέματα Φαρμακολογίας, Εκδόσεις Ζεβελεκάκη, 2014

Ξενόγλωσση : Internal Medicine

McPhee S, Canong W : Pathophysiology of disease : An introduction to Clinical      Medicine, The McGraw-Hill Companies Inc, N.Y. USA, fifth edition, 2006

McPhee S., Papadakis M. “Current Medical Diagnosis & Treatment 2008” 47th International edition. The McGraw-Hill Companies Inc., N.Y. USA 2008

Fauci A., et.al. “HARRISON’S. Principles of Internal Medicine”, 17th edition. The McGraw-Hill Companies Inc., N.Y. USA 2008

Bardin W Current therapy in endocrinology and metabolism, 6th edition, MOSBY, Elsevier, 2002

Becker KL Principles and practice in endocrinology and metabolism, Lippincott Williams and Wilkins, 2003.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενες γνώσεις περιλαμβάνουν την καλή γνώση θεωρίας και εργαστηρίου Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Φυσιολογίας, Ανατομίας καθώς και γνώσεις των παθοφυσιολογικών μηχανισμών γένεσης των νόσων.

Επιθυμητές είναι οι γνώσεις βασικής Φαρμακολογίας.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Μαρία Βενετίκου

Βιογραφικό

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Ελληνική: Νοσολογία-Παθολογία

 1. Χανιώτης Φ., Χανιώτης Δ. «Νοσολογία – Παθολογία» (τόμος Α’,Β’,Γ’,Δ’), εκδόσεις Λίτσας, 2002
 2. Kumar P. and Clark M.: «Παθολογία» (2 τόμοι), Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 2007.
 3. Runge M., Greganti M., F. Netter : Παθολογία (2 τόμοι) εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2006
 4. Epstein-Perkin-de Bono-Cookson. «Κλινική Εξέταση». Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 2000
 5. Hope R.A.,et.al : Oxford Handbook Κλινικής Ιατρικής. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 2002
 6. Έγχρωμος Άτλας Παθοφυσιολογίας-Silbernagl and Lang Thieme Editions, NY, -Μετάφραση
 7. Φερτάκης και συνεργάτες Παθοφυσιολογία
 8. Greespan FS and Gardner DG (επιμέλεια Βενετίκου/Κανδαράκη/ Κουτσιριέρης/Λιάπη) Βασική και Κλινική Ενδοκρινολογία, Εκδόσεις Πασχαλίδης (Broken Hill), Lange Publications, 2010
 9. Μπατρίνος Μ Σύγχρονη Ενδοκρινολογία, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 1999
 10. Μπατρίνος Μ Σύγχρονη Ενδοκρινολογία για τον γενικό γιατρό, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2007.
 11. Βενετίκου ΜΣ, Ιατράκης Γ και Καρίκας Γ Επίκαιρα θέματα Φαρμακολογίας, Εκδόσεις Ζεβελεκάκη, 2014

Ξενόγλωσση : Internal Medicine

 1. McPhee S, Canong W : Pathophysiology of disease : An introduction to Clinical Medicine, The McGraw-Hill Companies Inc, N.Y. USA, fifth edition, 2006
 2. McPhee S., Papadakis M. “Current Medical Diagnosis & Treatment 2008” 47th International edition. The McGraw-Hill Companies Inc., N.Y. USA 2008
 3. Fauci A., et.al. “HARRISON’S. Principles of Internal Medicine”, 17th edition. The McGraw-Hill Companies Inc., N.Y. USA 2008
 4. Bardin W Current therapy in endocrinology and metabolism, 6th edition, MOSBY, Elsevier, 2002
 5. Becker KL Principles and practice in endocrinology and metabolism, Lippincott Williams and Wilkins, 2003.