Φυσική ΙΙ (Θ)

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος/Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Το στατικό ηλεκτρικό πεδίο
 2. Το ηλεκτρικό ρεύμα
 3. Το μαγνητικό πεδίο
 4. Η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
 5. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα
 6. Τα εναλλασσόμενα ρεύματα
 7. Κύματα

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και νόμους διάδοσης μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας και να αντιμετωπίζει σχετικές εφαρμογές.
 • Να συσχετίζει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει με πραγματικά προβλήματα της Ναυπηγικής

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

 • Halliday, Resnick, Walker Φυσική, Τόμος Β’, Εκδόσεις Gutenberg
 • Serway, Jewett, Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τόμος Β, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Ohanian, Φυσική, Τόμος Β, Εκδόσεις Συμμετρία
 • Hugh D. Young, Φυσική ΙΙ, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

Προαπαιτούμενα μαθήματος

Προαπαιτούμενα

Γενική Φυσική 

Προτεινόμενα συγγράμματα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Halliday, Resnick, Walker Φυσική, Τόμος Β’, Εκδόσεις Gutenberg
 • Serway, Jewett, Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τόμος Β, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Ohanian, Φυσική, Τόμος Β, Εκδόσεις Συμμετρία
 • Hugh D. Young, Φυσική ΙΙ, Εκδόσεις Παπασωτηρίο