Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή
 2. Οι επιπτώσεις του καρκίνου
 3. Η επίδραση του καρκίνου στην οικογένεια
 4. Η επίδραση του καρκίνου στους επαγγελματίες υγείας
 5. Η εμπειρία της Θεραπείας
 6. Χειρουργική θεραπεία
 7. Χημειοθεραπεία
 8. Ακτινοθεραπεία
 9. Ορμονικές και συμπληρωματικές θεραπείες
 10. Καρκινικός πόνος
 11. Αντιμετώπιση άλλων συνήθων συμπτωμάτων στη Νοσηλευτική Ογκολογία
 12. Αντιμετώπιση κυριότερων επιπλοκών της νόσου και της θεραπείας
 13. Οξέα φαινόμενα στην παροχή φροντίδας στην ογκολογία

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά στην αγωγή υγείας με σκοπό την πρόληψη του καρκίνου.
 • Να αξιολογούν τις ανάγκες των ατόμων με καρκίνο στις διάφορες φάσεις της θεραπείας.
 • Να παρέχουν ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα στα άτομα που πάσχουν από καρκίνο
 • Να βοηθούν αποτελεσματικά στην αποκατάσταση των αρρώστων με καρκίνο.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Corner J. & Bailey C. (2006). Νοσηλευτική Ογκολογία - Το πλαίσιο φροντίδας. Επιμέλεια Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη, Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα.
 • P., Burke K. (2004). Παθολογική – Χειρουργική Νοσηλευτική. Κριτική σκέψη κατά τη φροντίδα του ασθενούς. Εκδόσεις Λαγός, Αθήνα.
 • Ignatavicius D. & Workman L. (2008). Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική. Κριτική σκέψη για συνεργατική φροντίδα. Επιμέλεια Α. Βασιλειάδου, Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα.
 • Osborn K., Wraa C., Watson A. (2012). Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική. Προετοιμασία για τη Νοσηλευτική πρακτική. Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα.
 • Kinghorn S. & Gamlin R. (2004). Ανακουφιστική Νοσηλευτική. Εξασφαλίζοντας ελπίδα και ποιότητα ζωής. Επιμέλεια Ε. Θεοδοσοπούλου, Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν αναφέρονται

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Δούσγς

Βιογραφικό

 

Ουρανία Γκοβίνα

Βιογραφικό

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Corner J. & Bailey C. (2006). Νοσηλευτική Ογκολογία - Το πλαίσιο φροντίδας. Επιμέλεια Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη, Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα.
 • P., Burke K. (2004). Παθολογική – Χειρουργική Νοσηλευτική. Κριτική σκέψη κατά τη φροντίδα του ασθενούς. Εκδόσεις Λαγός, Αθήνα.
 • Ignatavicius D. & Workman L. (2008). Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική. Κριτική σκέψη για συνεργατική φροντίδα. Επιμέλεια Α. Βασιλειάδου, Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα.
 • Osborn K., Wraa C., Watson A. (2012). Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική. Προετοιμασία για τη Νοσηλευτική πρακτική. Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα.
 • Kinghorn S. & Gamlin R. (2004). Ανακουφιστική Νοσηλευτική. Εξασφαλίζοντας ελπίδα και ποιότητα ζωής. Επιμέλεια Ε. Θεοδοσοπούλου, Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα.