Χρώμα

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Χρώμα και άνθρωπος
 2. Ιστορική αναδρομή
 3. Φως, ορατό φάσμα, οφθαλμός και όραση
 4. Οι θεωρίες της τριχρωματικής όρασης
 5. Η υποκειμενικότητα στην δημιουργία του χρωματικού αισθήματος στον άνθρωπο – παρατηρητή
 6. Χρωματικά μοντέλα και συστήματα
 7. Μέτρηση και πιστοποίηση των χρωμάτων

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:  

 • αναγνωρίζoυν τις βασικές θεωρίες και έννοιες του χρώματος και της εφαρμογής του στην τεχνολογία των γραφικών τεχνών .
 • προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του χρώματος στις γραφικές τέχνες και στις εκτυπώσεις.
 • προσδιορίζουν τους τρόπους μέτρησης και πιστοποίησης των χρωμάτων σε οθόνες και στην εκτύπωση μέσω των συστημάτων και μοντέλων κατάταξης των χρωμάτων που έχουν εφαρμογή στις γραφικές τέχνες (RGB, CMYK, CIELAB).

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση:

 • Keppler’s kleines Fachwoerterbuch, Keppler Verlag, 1990
 • Kipphan Helmut, Handbook of Print Media, Springer Berlin, 2001
 • Kleines Umwelt-ABC, Verband Deutscher Papierfabriken e.V. Bonn, 1993
 • Taillefer Marika, A Guide to Mordern prepress, Misomex AB, Sweden, 1993

 Ελληνική:

 • Πολίτης A.: Χρώμα Γραφικών Τεχνών, Σημειώσεις, ΤΕΙ Αθήνας, 2013
 • Πολίτης A.: «Συστήματα κατάταξης των χρωμάτων – χρωματικοί χώροι»  Σημειώσεις για το σεμινάριο στο χρώμα, Εταιρεία ΄Ανοδος Α.E., Φεβρουάριος 1994
 • Πολίτης A.: «Δομή και ιδιαιτερότητες της προεκυπωτικής επεξεργασίας στην συσκευασία» Περιοδικό Allpack, τεύχος 13, Mάρτιος Aπρίλιος 2006.
 • Πολίτης A.: “Tο χρώμα στην συσκευασία – Mέρος 1ο - Eισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά του χρώματος”A Περιοδικό Allpack, τεύχος 15, Iούλιος, Aυγουστος 2006.
 • Πολίτης Α. Οργάνωση και προγραμματισμός παραγωγής στις γραφικές Τέχνες, Νίκαια 1998
 • Βρυωνάκης, Ν. 2008, Διαχείριση χρώματος στις γραφικές τέχνες (color management in print media and graphic arts). Μεταπτυχιακή διπλωματική Εργασία, ΕΑΠ, Πάτρα.
 • Λεοντόπουλος Ν., Πολίτης Α & Σταθάκης Κ. 2002, Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών, Προεκτύπωση, ΕΑΠ, Πάτρα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Ξενόγλωσση:

 • Keppler’s kleines Fachwoerterbuch, Keppler Verlag, 1990
 • Kipphan Helmut, Handbook of Print Media, Springer Berlin, 2001
 • Kleines Umwelt-ABC, Verband Deutscher Papierfabriken e.V. Bonn, 1993
 • Taillefer Marika, A Guide to Mordern prepress, Misomex AB, Sweden, 1993

 Ελληνική:

 • Πολίτης A.: Χρώμα Γραφικών Τεχνών, Σημειώσεις, ΤΕΙ Αθήνας, 2013
 • Πολίτης A.: «Συστήματα κατάταξης των χρωμάτων – χρωματικοί χώροι»  Σημειώσεις για το σεμινάριο στο χρώμα, Εταιρεία ΄Ανοδος Α.E., Φεβρουάριος 1994
 • Πολίτης A.: «Δομή και ιδιαιτερότητες της προεκυπωτικής επεξεργασίας στην συσκευασία» Περιοδικό Allpack, τεύχος 13, Mάρτιος Aπρίλιος 2006.
 • Πολίτης A.: “Tο χρώμα στην συσκευασία – Mέρος 1ο - Eισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά του χρώματος”A Περιοδικό Allpack, τεύχος 15, Iούλιος, Aυγουστος 2006.
 • Πολίτης Α. Οργάνωση και προγραμματισμός παραγωγής στις γραφικές Τέχνες, Νίκαια 1998
 • Βρυωνάκης, Ν. 2008, Διαχείριση χρώματος στις γραφικές τέχνες (color management in print media and graphic arts). Μεταπτυχιακή διπλωματική Εργασία, ΕΑΠ, Πάτρα.
 • Λεοντόπουλος Ν., Πολίτης Α & Σταθάκης Κ. 2002, Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών, Προεκτύπωση, ΕΑΠ, Πάτρα.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν είναι διαθέσιμα

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Αναστάσιος Ε. Πολίτης