Κοστολόγηση

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή
 2. Δομή επιχειρήσεων γραφικών τεχνών και χαρακτηριστικά σύγχρονων τεχνολογιών
 3. Ροή εργασιών γραφικών τεχνών – Χαρακτηριστικά σύγχρονων τεχνολογιών
 4. Αρχές και έννοιες της κοστολόγησης
 5. Στοιχεία κόστους και κοστολόγησης
 6. Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα (ABC – ACTIVITY BASED COSTING)
 7. Δομή και συγκρότηση του κλάδου γραφικών τεχνών
 8. Η διαχείριση της παραγωγής και η κοστολόγηση
 9. Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα και Κέντρα Κόστους
 10. Παράδειγμα εκτίμησης κόστους παραγωγής και κοστολόγησης εργασίας παραγωγής εντύπου

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει γνώση της διαδικασίας υπολογισμών κόστους των εντύπων και των διαδικασιών παραγωγής των εντύπων.

Θα είναι επίσης σε θέση να ορίσουν κέντρα κόστους και να διεξάγουν προκοστολόγηση, υπολογισμούς κόστους σε πρώτες ύλες, ημιπροϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες παραγωγής και σε τελικά έντυπα.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση:

 • Horngren G.I., FosteraG., Datar S., Cost Accounting: Managerial Emphasis, Published Prentice – Hall, New Jersey, 1997.
 • Neilson Denis, Chatfield Michael, Cost Accounting, Published New York, Toronto, 1983.

 Ελληνική:

 • Αναστάσιος Πολίτης, Οργάνωση και Προγραμματισμός Παραγωγής στις Γραφικές Τέχνες, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Νίκαια-Πειραιάς,1998.
 • Αναστάσιος Πολίτης, Διαχείριση Παραγωγής Εντύπου, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Αθήνα, 2009.
 • Γεώργιος Σ. Οικονόμου, Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος, Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (1η, 2η, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου 1995,1995,2004 αντίστοιχα.
 • Κωνσταντίνος Α. Βαρβάκης, Διοικητική λογιστική Α’ τόμος, εκδόσεις Παπαζήσης ΑΕΒΕ Αθήνα 2005.
 • Γ. Βασιλακόπουλος, Β. Χρυσικόπουλος, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ανάλυση και Σχεδιασμός, Εκδόσεις Σταμούλης Α.Ε., Πειραιάς, 1990.
 • Βενιέρης Γ., Λογιστική Κόστους , Εκδόσεις Σταμούλης Α.Ε., Αθήνα, 1996.
 • Ιωάννα Δημοπούλου, Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση/Προϋπολογισμοί/Λήψη Αποφάσεων, – Δημάκη, Εκδοτικός Οίκος ‘INTERBOOKS’, Αθήνα, 2006.
 • Γιάννης Κ. Πάγγειος, Θεωρία Κόστους (Τεύχος Ι – ΙΙ), Εκδόσεις Σταμούλης Α.Ε., Αθήνα, 1993.
 • Γιαννακόπουλος-Παπουτσή, Η έννοια των πληροφοριακών συστημάτων, ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, ΔΙΚΣΕΟ, 2009-2010.
 • Άγγελος Α. Τσαλαγκάνος, Οικονομική των επιχειρήσεων, Management I – II, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2001.
 • Βασίλης Π. Χανης, Σύστημα διαχείρισης γνώσης και εμπειρίας για την ευφυή κατάρτιση προσφορών και την παρακολούθηση παραγγελιών σε εταιρία γραφικών τεχνών – σχεδίαση και ανάπτυξη του υποσυστήματος μοντάζ , διπλωματική εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • Bel Computer systems
 • Βιβλίο Γραφικών τεχνών

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Ξενόγλωσσα:

 • Horngren G.I., FosteraG., Datar S., Cost Accounting: Managerial Emphasis, Published Prentice – Hall, New Jersey, 1997.
 • Neilson Denis, Chatfield Michael, Cost Accounting, Published New York, Toronto, 1983.

 Ελληνικά:

 • Αναστάσιος Πολίτης, Οργάνωση και Προγραμματισμός Παραγωγής στις Γραφικές Τέχνες, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Νίκαια-Πειραιάς,1998.
 • Αναστάσιος Πολίτης, Διαχείριση Παραγωγής Εντύπου, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Αθήνα, 2009.
 • Γεώργιος Σ. Οικονόμου, Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος, Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (1η, 2η, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου 1995,1995,2004 αντίστοιχα.
 • Κωνσταντίνος Α. Βαρβάκης, Διοικητική λογιστική Α’ τόμος, εκδόσεις Παπαζήσης ΑΕΒΕ Αθήνα 2005.
 • Γ. Βασιλακόπουλος, Β. Χρυσικόπουλος, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ανάλυση και Σχεδιασμός, Εκδόσεις Σταμούλης Α.Ε., Πειραιάς, 1990.
 • Βενιέρης Γ., Λογιστική Κόστους , Εκδόσεις Σταμούλης Α.Ε., Αθήνα, 1996.
 • Ιωάννα Δημοπούλου, Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση/Προϋπολογισμοί/Λήψη Αποφάσεων, – Δημάκη, Εκδοτικός Οίκος ‘INTERBOOKS’, Αθήνα, 2006.
 • Γιάννης Κ. Πάγγειος, Θεωρία Κόστους (Τεύχος Ι – ΙΙ), Εκδόσεις Σταμούλης Α.Ε., Αθήνα, 1993.
 • Γιαννακόπουλος-Παπουτσή, Η έννοια των πληροφοριακών συστημάτων, ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, ΔΙΚΣΕΟ, 2009-2010.
 • Άγγελος Α. Τσαλαγκάνος, Οικονομική των επιχειρήσεων, Management I – II, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2001.
 • Βασίλης Π. Χανης, Σύστημα διαχείρισης γνώσης και εμπειρίας για την ευφυή κατάρτιση προσφορών και την παρακολούθηση παραγγελιών σε εταιρία γραφικών τεχνών – σχεδίαση και ανάπτυξη του υποσυστήματος μοντάζ , διπλωματική εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν είναι διαθέσιμα

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Αναστάσιος Ε. Πολίτης