Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή

2.  Αίμα

3. Λήψη αίματος για αιμοδοσία

4. Αντιδράσεις από τη διαδικασία της αιμοληψίας - Αντιπηκτικά

5. Ούρα 

6. Μυελός των οστών – Αρθρικό υγρό

7.  Κόπρανα

8.  Βρογχοαναρροφήματα και πτύελα

9.  Πλευριτικό και περικάρδιο υγρό

10. Εκκρίματα ανώτερου αναπνευστικού συστήματος

11. Γαστρικό υγρό – Δωδεκαδακτυλικό - Χολή

12. Εγκεφαλονωτιαίο υγρό

13. Σπέρμα – Κολποτραχηλικό υγρό

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της τεχνικής λήψης του αίματος (φλεβικό, τριχοειδικό, αιμοδοσία), τα κυριότερα αντιπηκτικά/συντηρητικά και επιπλοκές. Επίσης με το τέλος του μαθήματος ο χρήστης έχει γίνει γνώστης και των τεχνικών λήψης βιολογικών υλικών.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Δεν είναι διαθέσιμη.

Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Προτεινόμενα συγγράμματα

Κριεμπάρδης Αναστάσιος. Τεχνικές λήψης βιολογικών υλικών. Εκδόσεις ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.2011.