Αιμoδοσία (Θ)

Πληροφορίες

Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Γενικές αρχές αιμοδοσίας, ιστορική αναδρομή, οργάνωση Αιμοδοσίας

2.  Επιλογή αιμοδότη προσέλκυση και διατήρηση εθελοντών αιμοδοτών

3. Αιμοληψία για Αιμοδοσία. Αντιδράσεις και άμεσες ενέργειες

4. Το σύστημα κατά ΑΒΟ

5. Το σύστημα κατά Rhesus

6. Άλλα αντιγονικά συστήματα

7.  Ανίχνευση ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων Κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες. Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

8.  Παράγωγα αίματος και πλάσματος. Παραγωγή – Συντήρηση - Αποθήκευση

9.  Ενδείξεις μετάγγισης ερυθρών αιμοσφαιρίων και παραγώγων του αίματος. Μετάγγιση νεογνών-αφαιμαξομετάγγιση

10. Αντιγόνα-αντισώματα λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων συστήματα HLA και πρακτική εφαρμογή.

11. Άμεσες και απώτερες αντιδράσεις από τη μετάγγιση αίματος και παραγώγων του

12. Μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση παθογόνα

13. Αναδυόμενα νοσήματα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχοι του μαθήματος: οι φοιτητές τελειώνοντας με επιτυχία το μάθημα είναι σε θέση να εργαστούν σε εργαστήριο Αιμοδοσίας και ασχολούνται με τα αντικείμενα της συλλογής του αίματος (ιστορικό, λήψη αίματος), της επεξεργασίας μονάδων ολικού αίματος για την παρασκευή παραγώγων (πλάσμα, αιμοπετάλια, συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα), τον εργαστηριακό έλεγχο των αιμοδοτών (πριν και μετά την αιμοδοσία) ενώ εκτελούν με επιτυχία τη διασταύρωση του αίματος, καθώς και όλες τις σύγχρονες αλλά και κλασσικές τεχνικές ανίχνευσης άλλο- και αυτοαντισωμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία της μετάγγισης και τη διερεύνηση ανεπιθύμητων αντιδράσεων από αυτήν με τελικό σκοπό την ανεύρεση του πλέον κατάλληλου προς μετάγγιση αίματος.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 1173, Έκδοση: 1η/2005, Συγγραφείς: Α. Τζιμογιάννη Ιωαννίδου - Γ. Μπόλλας, ISBN: 960-8105-76-5, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Αιμοδοσία, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 25378, Έκδοση: 1η έκδ., Συγγραφείς: Τσεβρένης Ιπποκράτης Β.,Κοντοπούλου Ειρήνη, ISBN: 978-960-372-151-2, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): K. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε

Ιατρική των μεταγγίσεων, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41397, Έκδοση: 1η έκδ./2002, Συγγραφείς: Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ-ΜΑΝΙΑΤΗ,ISBN: 960-394-109-3, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 1173, Έκδοση: 1η/2005, Συγγραφείς: Α. Τζιμογιάννη Ιωαννίδου - Γ. Μπόλλας, ISBN: 960-8105-76-5, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Αιμοδοσία, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 25378, Έκδοση: 1η έκδ., Συγγραφείς: Τσεβρένης Ιπποκράτης Β.,Κοντοπούλου Ειρήνη, ISBN: 978-960-372-151-2, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): K. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε

Ιατρική των μεταγγίσεων, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41397, Έκδοση: 1η έκδ./2002, Συγγραφείς: Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ-ΜΑΝΙΑΤΗ,ISBN: 960-394-109-3, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Προαπαιτούμενα/ Προαπαιτούμενες γνώσεις

Προαπαιτούμενα

Απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Αιματολογία