Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Να αποκτήσουν οι σπουδαστές βασικές γνώσεις σχετικά με τον ορισμό και τα είδη της εξάρτησης, τα ναρκωτικά και τις τοξικές ουσίες, την έκταση και τα αίτια του προβλήματος και την αντιμετώπιση του. Δίνεται έμφαση στις μεθόδους, τα μοντέλα και τους φορείς παρέμβασης, στο επίπεδο της πρόληψης και θεραπείας.

Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Αιτιολογικές προσεγγίσεις και επιστημονικές προκαταλήψεις (α’ μέρος)

2. Αιτιολογικές προσεγγίσεις και επιστημονικές προκαταλήψεις (β’ μέρος)

3. Αιτιολογικές προσεγγίσεις και επιστημονικές προκαταλήψεις (γ’ μέρος)

4. Συνθετική Προσέγγιση

5. Η θεραπευτική κοινότητα ως νέα πρόταση

6. Η ελληνική πραγματικότητα

7. Θεραπευτικές Ομάδες

8. Η προσωπική αλλαγή

9. Η κρίση ως ευκαιρία για αλλαγή

10. H συμβολή της οικογένειας στην αλλαγή, στη θεραπεία και στην επανένταξη

11. Εγκατάλειψη του θεραπευτικού πλαισίου

12. Η συμβολή των κοινωνικών λειτουργών στον τομέα των εξαρτήσεων

Προαπαιτούμενα/ Προαπαιτούμενες γνώσεις

Προαπαιτούμενα

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις και πιθανή προετοιμασία για παρακολούθηση του μαθήματος

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Κατερίνα Μάτσα. Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές. Το αίνιγμα της τοξικομανίας. Εκδόσεις Άγρα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Πουλόπουλος Χαράλαμπος. Κοινωνική Εργασία και Εξαρτήσεις: Οι κοινότητες της αλλαγής. Μοτίβο εκδοτική Α.Ε. Αθήνα 2011