Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Ορισμοί Κοινότητας – Α’ Φάση Εξέλιξης
 2. Εξέλιξη και Χαρακτηριστικά της Κοινότητας
 3. Β’ Φάση Εξέλιξης της Κοινότητας - Ριζοσπαστισμός
 4. Ριζοσπαστική Δεξιά Φροντίδα στην Κοινότητα
 5. Η Κοινοτική Εργασία σήμερα – Μοντέλα: Φροντίδα στην Κοινότητα
 6. Μοντέλα: Κοινοτική Ανάπτυξη
 7. Μοντέλα: Κοινοτική Ανάπτυξη – Κοινωνικός Σχεδιασμός
 8. Μοντέλα: Κοινωνικός Σχεδιασμός – Κοινοτική Εκπαίδευση
 9. Μοντέλα: Κοινοτική Εκπαίδευση – Κοινοτική Δράση
 10. Μοντέλα: Ελληνική Πραγματικότητα: δεκαετίες ΄40 και ΄50
 11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεκαετίες ΄60 και ΄70
 12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεκαετίες ΄80 και ΄90 – Στάδια Παρέμβασης στην Κοινότητα
 13. Κριτική κοινωνική εργασία

 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

 • Κατανόηση της κοινότητας ως ομάδας - στόχου για τον Κοινωνικό Λειτουργό και αντίληψη της μορφολογίας και των χαρακτηριστικών που τη διαμορφώνουν.
 • Ευαισθητοποίηση σε κοινοτικά κοινωνικά προβλήματα, ξεκινώντας από την εντόπιση, ανάλυση, αποτίμηση αναγκών, καθώς και τη μελέτη τρόπων αντιμετώπισής τους μέσω της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας.
 • Εξοικείωση του σπουδαστή με στρατηγικές οργάνωσης και ανάπτυξης στην Κοινοτική Εργασία, καθώς και με την κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης προβλήματος..
 • Ευαισθητοποίηση στη συλλογική λήψη αποφάσεων, στην προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων διαφόρων κοινοτικών ομάδων, στον ρόλο του εθελοντισμού.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν είναι διαθέσιμα

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Κοινοτική εργασία και τοπικές κοινωνίες. Ανάπτυξη, συλλογική δράση, πολυπολιτισμικότητα, Ζαϊμάκης Γιάννης

Κοινωνική εργασία με κοινότητα, Ζωγράφου Ανδρέας

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Κοινοτική εργασία και τοπικές κοινωνίες. Ανάπτυξη, συλλογική δράση, πολυπολιτισμικότητα, Ζαϊμάκης Γιάννης

Κοινωνική εργασία με κοινότητα, Ζωγράφου Ανδρέας