Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Αναπτύσσοντας κοινωνιολογική συνείδηση
 2. Πολιτισμός και κοινωνική δομή
 3. Κοινωνικές ομάδες και τυπικές οργανώσεις
 4. Κοινωνική διαστρωμάτωση
 5. Φυλετικές και εθνοτικές ανισότητες
 6. Πολιτική και οικονομική εξουσία
 7. Πληθυσμός και περιβάλλον
 8. Κοινωνική αλλαγή

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Η εμβάθυνση στο πνεύμα της επιστήμης της Κοινωνιολογίας και στο αντικείμενο μελέτης της, συγχρόνως με την πρώτη απόκτηση επιστημονικής γνώσης - κατάρτισης για την κοινωνία, τη λειτουργία, τη σύνθεσή της και τους κοινωνικούς κανόνες που τη διέπουν. Η απόκτηση κριτικού πνεύματος, με τη βαθύτερη ερμηνεία - ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων και του κοινωνικού γίγνεσθαι, είναι προϋπόθεση – κλειδί, προκειμένου για μία ολοκληρωμένη αντίληψη της κοινωνικής πραγματικότητας και δράσης.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

 • Κοινωνιολογία - Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Hughes Michael, Kroehler Carolyn J. 
 • Κοινωνιολογία, Giddens Anthony 
 • Η κοινωνία μας, Τσαούσης Δημήτρης Γ.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Κοινωνιολογία - Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Hughes Michael, Kroehler Carolyn J. 
 • Κοινωνιολογία, Giddens Anthony 
 • Η κοινωνία μας, Τσαούσης Δημήτρης Γ.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν είναι διαθέσιμα

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Γεωργία Γούγα