Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή στη Τοπογραφία (GEOMATICS)
 2. Προκαταρτικά στοιχεία – Βασικοί Υπολογισμοί
 3. Στοιχεία από τη θεωρία σφαλμάτων
 4. Αποτυπώσεις μικρών εκτάσεων
 5. Υπολογισμοί εμβαδών

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές και έννοιες της Γεωδαισίας – Τοπογραφίας ως υπόβαθρο, από άποψη θεωρίας όσο και εφαρμογής, για τα επόμενα Γεωδαιτικά – Τοπογραφικά μαθήματα.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

 • Ελληνική:
  Αγατζά Α. Μ., Μπαλοδήμος Δ. Δ., 1988. Εισαγωγή στη Γεωδαισία. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.. 
  2. Βλάχος Δ., 1987. Τοπογραφία. Τόμος Α. Εκδόσεις ΑΠΘ. 
  3. Λιβιεράτος Ε., 1999. Θεωρία της Γεωδαισίας. Εκδόσεις Ζήτη. 
  4. Τσούλης Δ., 2004. Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Εκδόσεις Ζήτη. 
  Ξενόγλωσση
  1. Anderson J. M., Mikhail E. M., 1985. Introduction to Surveying. McGraw-Hill, New York. 
  2. Irvine W., 1980. Surveying for Construction. 2nd
  Edition. McGraw-Hill, New York. 
  3. Mueller I. I., Ramsayer K. H., 1979. Introduction to Surveying. Frederick Ungar, New York. 
  4. Shepherd F. A., 1977. Engineering Surveying. Edward Arnold, London.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν αναφέρονται

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Βασίλειος Παγούνης

Βιογραφικό

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Βλάχος Δημήτριος, Οργανα και μέθοδοι μετρήσεων, Αθηνά Ραγιά και Σια ΟΕ, Αθήνα 2012

Παναγιωτόπουλος Ελευθέριος, Καριώτης Γεώργιος, Συμεωνίδης Παύλος, Εφαρμοσμένη Τοπογραφία, Τόμος Β’, Μούργκος Ιωάννης, Αθήνας 2010

Τσούλης Δημήτριος, Εισαγωγή στην τοπογραφία, Ζήτη Πελαγία και Σια ΟΕ, Αθήνα 2005