Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή

2. Φυτικά λάδια

3. Εξαγωγή φυτικών λαδιών

4. Το ελαιόλαδο

5. Εξευγενισμός φυτικών λαδιών

6. Μαγιονέζα

7. Σαπούνια

8. Υποπροϊόντα Ελαιουργίας

9. Βιολογική αξία ελαιολάδου

10. Υδρογόνωση

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 • να σχεδιάζουν, οργανώνουν και να είναι υπεύθυνοι παραγωγής στις βιομηχανίες λιπαρών υλών.
 • να αξιολογούν τους ελαιούχους σπόρους που αποτελούν τις πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπαρών υλών.
 • να εφαρμόζουν αναλυτικές τεχνικές ελέγχου της ποιότητας των λιπαρών υλών.
 • να αξιοποιούν και να εφαρμόζουν φυσικές και χημικές σταθερές προκειμένου να ταυτοποιήσουν μια λιπαρή ύλη, ώστε να είναι σε θέση να ανιχνεύσουν και να προσδιορίσουν πιθανή νοθεία.
 • να σχεδιάζουν νέα προϊόντα και να λύνουν τεχνολογικά προβλήματα της βιομηχανίας των λιπαρών υλών.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Ελληνική

 1. Δημουλάς. Τεχνολογία Λιπών-Ελαίων. Ο.Ε.Δ.Β.
 2. Δημουλάς. Ποιοτικός Έλεγχος Λιπών-Ελαίων. Ο.Ε.Δ.Β.

Ξενόγλωσση :

 1. O'Brien, R.D. (1998). Fats and Oils: Formulating and processing for applications.
 2. Y. Η. Hui (1995).Bailey's Industrial Οil and Fat Products, 5th Ed., Vols. 1-3, John Wiley & Sons.
 3. Hiramatsu, Μ. (1997). Food and Free Radicals. John Wiley & Sons.
 4. Roller, S. and Jones, Α. Α (1996). Handbook of Fat Replacers. CRC Press.
 5. Allen, J.C. and Hamilton, R. G. (1994). Rancidity in Foods, Third Edition.Chapman & Hall.
 6. R. S. Kirk, R. S. and R. Sawyer (eds.). (1991). Pearson's Composition and Analysis of Foods. 9th ed. Longman Group, UΚ Ltd.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν αναφέρονται

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Ιωάννης Τσάκνης

Βιογραφικό

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Ελληνική

 1. Δημουλάς. Τεχνολογία Λιπών-Ελαίων. Ο.Ε.Δ.Β.
 2. Δημουλάς. Ποιοτικός Έλεγχος Λιπών-Ελαίων. Ο.Ε.Δ.Β.

Ξενόγλωσση :

 1. O'Brien, R.D. (1998). Fats and Oils: Formulating and processing for applications.
 2. Y. Η. Hui (1995).Bailey's Industrial Οil and Fat Products, 5th Ed., Vols. 1-3, John Wiley & Sons.
 3. Hiramatsu, Μ. (1997). Food and Free Radicals. John Wiley & Sons.
 4. Roller, S. and Jones, Α. Α (1996). Handbook of Fat Replacers. CRC Press.
 5. Allen, J.C. and Hamilton, R. G. (1994). Rancidity in Foods, Third Edition.Chapman & Hall.
 6. R. S. Kirk, R. S. and R. Sawyer (eds.). (1991). Pearson's Composition and Analysis of Foods. 9th ed. Longman Group, UΚ Ltd.