Βιβλιογραφία (Ε)

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εξοικείωση με τη Διαδικτυακή Εφαρμογή Mendeley

2. Εξοικείωση με την τοπική (desktop) εφαρμογή Mendeley

3. Εξοικείωση με την παράθεση ορισμών

4. Εξοικείωση με την παράθεση ορισμών (β’ μέρος)

5. Εξοικείωση με την παρουσίαση φορέων

6. Εξοικείωση με την παρουσίαση φορέων (β’ μέρος)

7. Εξοικείωση με την παράθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης

8. Εξοικείωση με την παράθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης (β’ μέρος)

9. Εξοικείωση με την παράθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης (γ’ μέρος)

10. Εξοικείωση με την παράθεση αποτελεσμάτων

11. Εξοικείωση με την παράθεση αποτελεσμάτων (β’ μέρος)

12. Εξοικείωση με την παράθεση συμπερασμάτων

13. Εξοικείωση με την παράθεση συμπερασμάτων (β’ μέρος)

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα Βιβλιογραφία (Ε) στοχεύει στην πρακτική εξάσκηση του φοιτητή με τους τρόπους αναζήτησης και αποθήκευσης της βιβλιογραφικής πληροφορίας στα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών (πχ. Mendeley), στην κατανόηση των διαφόρων περιπτώσεων χρήσης των εισαγωγικών, της παράφρασης και της περίληψης, αλλά και της πρακτικής εφαρμογής τους, και τέλος στην πρακτική εξοικείωση με τη χρήση παραπομπών μέσα στο κείμενο, αλλά και τη διαμόρφωση της αντίστοιχης λίστας βιβλιογραφίας στο τέλος του κειμένου.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Ντελόπουλος, Κ., Βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία: ελληνικές και ξένες εκδόσεις και δημοσιεύματα, 1968-1972. Αθήνα: Κολλέγιον Αθηνών, 1974
 • Σκεπαστιανού Μ., Βαγγελάτου-Σαμιώτη, Μ. Ελληνική βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία, 1973-1999: μια πρώτη καταγραφή. Θεσσαλονίκη: Τυποφιλία, 2001.
 • Ντελόπουλος Κυριάκος, Σύστημα βιβλιογραφίας, 2η έκδ. Αθήνα, Gutenberg, 1987.
 • GaskellPhillip,A new introduction to bibliography. New York, Oxford University Press, 1972.
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Ελληνικό πρότυπο 560:Τεκμηρίωση-βιβλιογραφικές παραπομπές: περιεχόμενο, μορφή και δομή. Αθήνα, 1994.
 • ΕΛΟΤ. Ελληνικό πρότυπο 560: Τεκμηρίωση-βιβλιογραφικές παραπομπές: περιεχόμενο, μορφή και δομή. Αθήνα, 1994.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα μαθήματα:

Περιγραφική επεξεργασία τεκμηρίων

Σχετιζόμενα μαθήματα:

Οργάνωση πληροφοριών-μεταδεδομένα

Ιστορία βιβλίου και βιβλιοθηκών

Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών

Ιστορία γραφής και τεχνολογίας των πληροφοριών

Πηγές πληροφόρησης

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Ευγενία Βασιλακάκη

Βιογραφικό

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Ντελόπουλος, Κ., Βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία: ελληνικές και ξένες εκδόσεις και δημοσιεύματα, 1968-1972. Αθήνα: Κολλέγιον Αθηνών, 1974
 • Σκεπαστιανού Μ., Βαγγελάτου-Σαμιώτη, Μ. Ελληνική βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία, 1973-1999: μια πρώτη καταγραφή. Θεσσαλονίκη: Τυποφιλία, 2001.
 • Ντελόπουλος Κυριάκος, Σύστημα βιβλιογραφίας, 2η έκδ. Αθήνα, Gutenberg, 1987.
 • GaskellPhillip,A new introduction to bibliography. New York, Oxford University Press, 1972.
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Ελληνικό πρότυπο 560:Τεκμηρίωση-βιβλιογραφικές παραπομπές: περιεχόμενο, μορφή και δομή. Αθήνα, 1994.
 • ΕΛΟΤ. Ελληνικό πρότυπο 560: Τεκμηρίωση-βιβλιογραφικές παραπομπές: περιεχόμενο, μορφή και δομή. Αθήνα, 1994.