Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ασκήσεις

Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 
Έναρξη: 21/12/15, 7:49 μ.μ.