Τεχνικές Μάλαξης (Ε)

Προβολή Άσκησης

Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

1. Τα σωματίδια Pacinian ανταποκρίνονται σε μικρής συχνότητας δόνηση.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

1. Οι απολήξεις Ruffini απαντούν σε βαθειά και συνεχή πίεση.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

3. Κατά το ζύμωμα οι επιφανειακοί ιστοί κινούνται επάνω στους βαθύτερα ευρισκόμενους.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

4. Η δόνηση γίνεται αποκλειστικά με τα δάχτυλα από τους βραχίονες και τα αντιβράχια.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

5. Η ίνωση αποτελεί ινώδη αλλαγή γύρω από τον ιστό επούλωσης.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

6. Οι περιτονίες στο σώμα δεν είναι συνεχείς.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

7. Η μάλαξη ενδείκνυται για αύξηση του μεταβολισμού.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 8 (0 βαθμοί)

8. Η ανάτριψη αποτελεί εντοπισμένη εφαρμογή πίεσης.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

9. Σε μύες με ίνες ταχείας συστολής, οι περιτονίες δεν έχουν πλούσια αναδίπλωση.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

10. Σε ακινητοποίηση συμβαίνει απώλεια των κολλαγόνων ινών.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

11. Η μάλαξη αυξάνει την κινητικότητα των ιστών μεταξύ τους.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

12. Εάν το σώμα έχει λιγότερη δραστηριότητα, ο συνδετικός ιστός χάνει την ελαστικότητά του.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

13. Τα σημεία acupuncture έχουν ίνες βραδείας μεταφοράς του ερεθίσματος.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

14. Η κίνηση της λέμφου εξαρτάται αποκλειστικά από την σύσπαση των λείων μυών των τοιχωμάτων των αγγείων.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

15. Τα λεμφικά αγγεία είναι τριχοειδή αγγεία διαφορετικής δομής από τα τριχοειδή αγγεία αίματος.
Σωστό / Λάθος