Κινησιοθεραπεία (E)

Αποτελέσματα

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

Μη εγγεγραμμένοι φοιτητές
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2015-09-18 / 20:395 λεπτά18.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2015-10-05 / 21:242 λεπτά19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2015-10-16 / 19:368 λεπτά20.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2015-10-16 / 23:2944 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-10-20 / 16:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-11-02 / 10:5910 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-11-19 / 21:1534 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-11-20 / 19:2127 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-11-21 / 15:195 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2015-11-26 / 14:3943 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-11-27 / 11:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-11-30 / 13:1630 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-12-02 / 14:5221 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-12-04 / 13:4422 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-12-05 / 23:453 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-12-16 / 15:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-12-19 / 13:0830 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-12-19 / 14:581 λεπτό 26 δευτερόλεπτα17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2015-12-21 / 05:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2015-12-21 / 10:032 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-12-21 / 19:171 λεπτό 21 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-12-21 / 19:2519 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2015-12-30 / 19:5720 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-04 / 12:359 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-04 / 22:2323 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-06 / 11:0428 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-06 / 11:063 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-07 / 18:101 λεπτό 48 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-12 / 10:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-13 / 00:5557 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-13 / 18:026 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-13 / 18:035 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-14 / 11:264 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-14 / 12:491 λεπτό 11 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-14 / 18:476 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-15 / 09:543 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-18 / 19:501 λεπτό 37 δευτερόλεπτα1.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-18 / 19:523 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-19 / 16:1716 λεπτά16.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 10:021 λεπτό 3 δευτερόλεπτα1.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 10:036 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-31 / 10:044 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-31 / 11:142 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-31 / 12:1319 λεπτά16.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 12:164 λεπτά19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 12:195 λεπτά0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 12:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 12:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 12:231 ώρα 4 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-31 / 12:251 ώρα 15 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-31 / 12:3421 λεπτά20.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 13:353 λεπτά23.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 13:413 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-31 / 13:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-31 / 13:5410 ώρες 13 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-31 / 15:171 δευτερόλεπτο15.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 15:211 λεπτό 54 δευτερόλεπτα18.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 16:083 λεπτά23.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 16:123 λεπτά25.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 16:1534 λεπτά20.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 16:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 16:513 λεπτά19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 16:572 λεπτά25.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 16:5720 λεπτά21.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 17:111 ώρα 41 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-31 / 18:534 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-01-31 / 18:532 λεπτά24.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-01-31 / 21:4429 δευτερόλεπτα2.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 01:0518 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 01:051 λεπτό 46 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-02-01 / 10:321 λεπτό 41 δευτερόλεπτα23.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 11:135 λεπτά22.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 12:034 λεπτά22.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 13:4630 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-02-01 / 14:152 λεπτά24.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 14:407 λεπτά23.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 14:4413 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-02-01 / 14:488 λεπτά21.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 15:0821 λεπτά0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 15:306 ώρες 15 λεπτά0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 15:5718 λεπτά24.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 16:283 λεπτά24.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 17:5835 δευτερόλεπτα2.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 18:4036 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 18:411 λεπτό 43 δευτερόλεπτα25.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 18:436 δευτερόλεπτα1.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 18:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 19:082 λεπτά24.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 20:321 ώρα 1 λεπτό24.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 22:053 λεπτά22.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 22:225 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-02-01 / 23:569 λεπτά24.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-01 / 23:578 λεπτά19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-02 / 00:117 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-02-02 / 00:133 λεπτά19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-02 / 00:445 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-02-02 / 01:2823 λεπτά24.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-02 / 07:192 λεπτά24.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-02 / 07:555 λεπτά16.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-02 / 08:241 λεπτό 38 δευτερόλεπτα24.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-02 / 08:276 λεπτά23.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-02 / 08:313 λεπτά22.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-03 / 12:062 λεπτά22.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-04 / 17:366 λεπτά16.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-09 / 01:3117 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-02-19 / 06:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-03-22 / 14:532 λεπτά22.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-03-30 / 15:4115 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-03-30 / 15:435 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-04-14 / 00:3233 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-04-14 / 20:1522 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-04-26 / 12:4619 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-05-04 / 18:2924 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-05-04 / 18:325 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-05-11 / 00:514 λεπτά19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-05-12 / 04:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2016-05-13 / 00:083 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-05-17 / 18:477 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-06-14 / 20:3116 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-07-25 / 01:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-08-22 / 22:0614 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-09-01 / 23:081 λεπτό 9 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-09-15 / 21:368 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-06 / 11:411 λεπτό 12 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-10 / 21:2915 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-12 / 19:4517 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-16 / 10:339 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-16 / 10:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-17 / 12:0455 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-19 / 22:369 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-20 / 00:1032 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-20 / 00:1129 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-21 / 19:4232 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-29 / 14:091 λεπτό 31 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-30 / 10:2619 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-11-09 / 14:4825 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-11-16 / 00:27 34 ημέρες 22 ώρες 59 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-11-23 / 18:0723 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-11-23 / 18:085 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-11-24 / 00:515 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-11-24 / 16:0319 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-11-26 / 21:0018 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-11-28 / 11:292 λεπτά8.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-11-28 / 11:336 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-12-04 / 12:296 λεπτά18.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2016-12-16 / 21:0914 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-06 / 14:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-07 / 11:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-09 / 17:5828 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-10 / 00:0414 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-12 / 18:3729 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-14 / 00:361 λεπτό 21 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-15 / 18:0918 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-15 / 18:1115 λεπτά20.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-01-15 / 18:328 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-16 / 15:2924 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-01-16 / 15:304 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-18 / 01:305 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-18 / 07:491 λεπτό 32 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-01-18 / 07:534 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-18 / 16:4650 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-19 / 06:409 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-19 / 09:3912 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-01-23 / 22:355 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-23 / 22:3520 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-01-23 / 22:433 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-23 / 23:0429 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-01-23 / 23:133 λεπτά21.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-01-24 / 18:061 λεπτό 25 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-02-26 / 04:09 34 ημέρες 22 ώρες 59 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-03-02 / 21:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-03-07 / 12:5631 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-03-10 / 10:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-03-16 / 17:462 λεπτά0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-03-27 / 05:48 34 ημέρες 22 ώρες 59 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-07 / 12:2641 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-13 / 08:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-15 / 23:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-21 / 09:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-27 / 13:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-29 / 21:321 λεπτό 43 δευτερόλεπτα4.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-04-29 / 21:351 λεπτό 59 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-30 / 22:181 λεπτό 13 δευτερόλεπτα1.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-05-08 / 00:4822 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-08 / 00:495 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-08 / 00:495 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-10 / 17:0234 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-14 / 03:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-14 / 16:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-18 / 02:367 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-19 / 20:426 λεπτά20.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-05-19 / 20:597 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-23 / 10:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-25 / 11:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-06-05 / 03:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-06-08 / 22:3055 δευτερόλεπτα5.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-06-12 / 11:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-06-18 / 16:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-06-23 / 12:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-06-29 / 20:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-07-11 / 19:1113 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-07-16 / 01:141 λεπτό 53 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-07-16 / 22:3533 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-07-20 / 07:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-08-23 / 19:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-09-04 / 14:395 λεπτά20.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-09-11 / 22:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-09-20 / 12:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-09-21 / 08:5321 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-09-21 / 08:5415 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-09-23 / 22:4336 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-09-29 / 11:0114 ώρες 26 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-09-30 / 20:0417 λεπτά16.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-09-30 / 20:2321 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-08 / 16:2211 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-10-15 / 18:572 λεπτά11.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-10-19 / 22:2836 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-20 / 12:5113 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-21 / 16:5820 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-23 / 19:1628 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-24 / 10:4441 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-29 / 10:4220 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-29 / 20:4933 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-31 / 18:4324 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-01 / 13:381 ώρα 1 λεπτό0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-02 / 18:066 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-02 / 20:4515 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-11-02 / 21:0710 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-02 / 21:2123 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-11-06 / 15:051 λεπτό 3 δευτερόλεπτα3.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-11-06 / 15:0712 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-08 / 13:185 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-08 / 14:282 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-08 / 14:2912 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-08 / 21:0012 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-12 / 13:1511 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-13 / 14:156 λεπτά20.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-11-13 / 14:237 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-13 / 14:253 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-14 / 18:0612 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-11-15 / 17:123 ώρες 22 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-18 / 19:562 λεπτά4.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-11-22 / 13:5639 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-24 / 04:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-25 / 18:047 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-26 / 04:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-26 / 12:1715 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-26 / 12:216 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-26 / 12:211 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-30 / 10:3539 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-01 / 22:481 λεπτό 29 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-05 / 15:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-05 / 15:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-07 / 10:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-10 / 17:293 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-11 / 18:419 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-11 / 18:4151 δευτερόλεπτα16.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2017-12-17 / 00:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-12-17 / 19:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-12-20 / 15:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-12-20 / 15:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-12-20 / 15:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-12-22 / 09:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-12-28 / 01:011 λεπτό 58 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-05 / 03:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-05 / 03:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-05 / 23:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-06 / 15:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-10 / 18:0512 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-10 / 18:3311 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-12 / 12:4211 λεπτά19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2018-01-12 / 12:554 δευτερόλεπτα19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2018-01-13 / 20:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2018-01-15 / 12:265 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2018-01-16 / 12:3410 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-19 / 18:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-19 / 18:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-19 / 18:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-28 / 11:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-28 / 16:406 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-28 / 22:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-30 / 18:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-31 / 22:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-03 / 19:0318 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-04 / 16:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-04 / 16:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-04 / 16:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-05 / 03:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-06 / 22:2013 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-09 / 08:2410 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-10 / 22:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-14 / 18:5314 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-14 / 19:044 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-15 / 01:436 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-15 / 17:32 34 ημέρες 22 ώρες 59 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-16 / 10:099 λεπτά0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2018-02-24 / 14:2312 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-26 / 12:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-28 / 09:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-02 / 01:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-05 / 03:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-06 / 06:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-07 / 20:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-08 / 01:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-08 / 15:443 λεπτά16.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2018-03-08 / 15:486 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-08 / 15:503 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-24 / 03:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-27 / 20:517 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-29 / 05:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-01 / 03:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-05 / 10:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-06 / 01:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-07 / 14:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-09 / 21:5022 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-12 / 15:365 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-14 / 04:521 ώρα 1 λεπτό0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-18 / 16:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-20 / 12:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-23 / 08:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-23 / 12:277 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-26 / 11:517 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-28 / 14:5428 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-29 / 06:087 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-30 / 02:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-02 / 13:019 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-03 / 05:357 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-04 / 15:018 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-05 / 04:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-06 / 13:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-07 / 11:037 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-09 / 06:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-11 / 09:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-13 / 11:059 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-13 / 17:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-17 / 16:0211 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-22 / 07:589 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-25 / 17:583 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-25 / 19:4050 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-27 / 14:365 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-29 / 00:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-30 / 16:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-06 / 06:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-06 / 19:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-13 / 01:196 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-19 / 14:447 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-20 / 16:208 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2018-06-21 / 23:0054 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-21 / 23:041 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-22 / 03:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-26 / 04:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-03 / 00:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-06 / 00:218 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-09 / 11:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-12 / 03:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-14 / 20:128 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-16 / 20:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-19 / 15:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-26 / 07:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-27 / 13:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-28 / 19:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-02 / 06:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-03 / 21:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-13 / 02:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-15 / 00:1126 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-17 / 23:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-20 / 18:221 λεπτό 24 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-22 / 06:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-24 / 15:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-25 / 19:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-31 / 11:417 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-04 / 09:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-07 / 11:0924 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-07 / 17:022 λεπτά14.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2018-09-07 / 17:042 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-08 / 06:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-08 / 10:4239 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-26 / 16:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-08 / 00:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-08 / 15:568 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-12 / 16:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-18 / 19:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-20 / 17:415 λεπτά22.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2018-10-23 / 20:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2018-10-24 / 17:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2018-10-27 / 13:4333 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-27 / 20:042 ώρες 7 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-27 / 22:1127 λεπτά16.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2018-10-28 / 19:161 λεπτό 40 δευτερόλεπτα4.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2018-10-28 / 22:075 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-31 / 23:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-07 / 13:2930 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-09 / 10:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-25 / 00:073 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-25 / 08:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-26 / 20:5823 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-27 / 17:412 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-27 / 22:3421 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-28 / 17:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-01 / 20:039 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-03 / 19:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-09 / 11:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-12 / 20:1812 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-13 / 10:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-22 / 12:433 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2018-12-22 / 12:471 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-24 / 04:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-01 / 04:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-08 / 14:201 λεπτό 42 δευτερόλεπτα4.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-01-08 / 14:225 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-01-08 / 14:312 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-08 / 14:311 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-09 / 18:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-15 / 01:025 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-01-15 / 18:2518 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-20 / 21:3028 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-22 / 01:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-22 / 20:453 λεπτά13.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-01-22 / 20:4919 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-26 / 10:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-26 / 10:3720 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-29 / 13:145 λεπτά20.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-01-29 / 22:2458 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-30 / 10:465 λεπτά13.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-01-30 / 10:542 λεπτά20.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-01-30 / 10:582 λεπτά23.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-01-30 / 11:012 λεπτά22.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-01-30 / 11:032 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-30 / 11:038 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-30 / 11:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-30 / 22:036 λεπτά19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-01-31 / 10:429 λεπτά20.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-01-31 / 10:5223 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-06 / 20:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-07 / 12:312 λεπτά21.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-02-10 / 12:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-02-13 / 16:386 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-02-13 / 20:2322 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-13 / 20:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-13 / 20:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-13 / 20:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-13 / 20:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-13 / 20:27μη καταγεγραμμένη0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-02-18 / 13:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-02-18 / 13:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-02-18 / 13:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-02-18 / 13:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-02-22 / 17:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-02-24 / 17:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-01 / 11:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-02 / 12:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-05 / 07:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-07 / 09:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-11 / 22:0012 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-11 / 22:007 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-03-12 / 17:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-03-12 / 20:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-03-17 / 02:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-03-17 / 16:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-03-23 / 22:059 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-03-28 / 19:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-11 / 15:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-15 / 16:0418 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-15 / 18:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-21 / 04:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-22 / 17:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-26 / 05:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-30 / 02:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-04 / 13:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-06 / 21:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-08 / 12:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-10 / 20:509 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-14 / 08:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-14 / 16:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-19 / 16:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-22 / 03:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-24 / 08:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-30 / 15:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-02 / 12:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-19 / 04:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-20 / 07:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-24 / 11:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-27 / 17:0429 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-07-05 / 11:263 λεπτά19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-11 / 22:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-14 / 08:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-15 / 11:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-18 / 13:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-18 / 17:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-19 / 10:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-19 / 17:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-21 / 15:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-23 / 23:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-02 / 19:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-03 / 09:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-05 / 04:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-09 / 13:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-09 / 20:285 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-08-10 / 12:5210 λεπτά13.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-12 / 22:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-15 / 09:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-17 / 06:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-17 / 14:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-18 / 07:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-24 / 12:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-25 / 05:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-26 / 13:1317 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-08-26 / 16:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-08-30 / 16:1617 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-04 / 12:143 λεπτά14.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-09-04 / 12:223 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-09-04 / 12:281 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-04 / 12:282 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-06 / 15:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-06 / 22:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-08 / 10:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-09 / 02:5026 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-12 / 18:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-12 / 19:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-13 / 12:496 λεπτά19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-09-15 / 12:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-09-16 / 06:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-09-16 / 15:139 λεπτά21.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-09-16 / 15:252 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-19 / 14:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-19 / 20:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-21 / 17:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-22 / 07:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-23 / 21:502 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-25 / 09:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-28 / 12:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-29 / 14:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-01 / 15:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-06 / 10:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-10 / 01:1930 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-10 / 01:195 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-13 / 19:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-14 / 01:4312 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-15 / 13:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-15 / 19:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-16 / 21:161 λεπτό 33 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-20 / 04:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-21 / 20:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-22 / 10:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-22 / 13:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-23 / 14:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-25 / 14:5311 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-26 / 10:3910 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-26 / 18:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-02 / 02:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-09 / 03:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-11 / 09:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-15 / 10:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-16 / 04:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-19 / 22:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-21 / 20:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-22 / 01:0510 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-22 / 01:092 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-25 / 05:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-02 / 15:078 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-04 / 01:5431 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-06 / 16:3424 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-06 / 16:431 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-08 / 17:079 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-08 / 20:121 λεπτό 26 δευτερόλεπτα7.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-12-08 / 20:143 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-09 / 16:251 λεπτό 10 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-11 / 16:2813 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-14 / 01:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-17 / 20:0720 λεπτά15.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2019-12-21 / 19:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-01-01 / 15:4423 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-07 / 02:225 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-07 / 02:274 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-01-07 / 02:512 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-07 / 23:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-09 / 05:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-09 / 20:1425 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-16 / 21:431 λεπτό 19 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-17 / 12:141 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-21 / 15:3825 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-22 / 09:501 λεπτό 7 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-22 / 09:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-28 / 08:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-29 / 19:1217 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-02 / 08:2517 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-05 / 09:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-07 / 18:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-08 / 19:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-08 / 23:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-15 / 19:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-15 / 20:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-19 / 18:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-19 / 23:0124 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-07 / 01:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-12 / 13:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-13 / 16:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-13 / 20:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-14 / 22:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-16 / 20:504 λεπτά10.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-16 / 20:5812 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-20 / 12:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-21 / 09:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-22 / 11:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-22 / 21:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-25 / 15:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-31 / 23:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-01 / 04:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-02 / 12:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-02 / 22:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-10 / 20:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-11 / 00:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-18 / 08:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-24 / 15:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-29 / 20:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-05 / 22:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-08 / 14:4515 λεπτά20.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-08 / 17:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-09 / 02:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-10 / 13:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-10 / 18:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-18 / 17:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-19 / 21:542 λεπτά0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-19 / 21:563 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-19 / 21:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-19 / 22:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-20 / 20:035 λεπτά19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-20 / 20:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-20 / 23:3929 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-21 / 19:4639 λεπτά0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-21 / 23:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-24 / 23:0115 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-25 / 13:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-29 / 15:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-31 / 12:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-31 / 21:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-01 / 05:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-03 / 04:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-03 / 23:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-06 / 13:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-08 / 01:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-08 / 03:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-08 / 10:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-08 / 20:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-09 / 04:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-09 / 23:237 λεπτά18.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-16 / 01:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-16 / 09:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-16 / 12:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-16 / 15:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-18 / 10:151 λεπτό 20 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-18 / 10:171 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-22 / 09:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-23 / 23:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-25 / 18:2355 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-25 / 18:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-01 / 22:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-02 / 16:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-04 / 01:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-10 / 07:281 λεπτό 32 δευτερόλεπτα8.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-11 / 03:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-14 / 04:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-14 / 12:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-14 / 13:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-22 / 04:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-25 / 12:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-04 / 10:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-04 / 19:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-05 / 06:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-06 / 23:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-07 / 08:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-07 / 14:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-10 / 22:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-12 / 17:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-12 / 21:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-19 / 07:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-19 / 16:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-22 / 11:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-23 / 16:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-30 / 10:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-31 / 23:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-03 / 20:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-09 / 17:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-10 / 23:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-11 / 01:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-12 / 14:131 λεπτό 52 δευτερόλεπτα4.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-12 / 14:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-12 / 19:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-16 / 03:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-22 / 11:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-25 / 10:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-26 / 21:451 λεπτό 53 δευτερόλεπτα1.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-26 / 21:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-29 / 06:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-29 / 23:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-05 / 18:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-06 / 11:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-06 / 13:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-10 / 00:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-13 / 05:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-14 / 14:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-14 / 16:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-16 / 02:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-21 / 17:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-21 / 22:3412 λεπτά18.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-22 / 10:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-24 / 14:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-25 / 19:274 λεπτά16.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-28 / 15:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-01 / 05:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-06 / 17:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-08 / 04:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-11 / 05:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-13 / 08:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-14 / 11:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-15 / 19:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-19 / 01:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-24 / 06:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-25 / 20:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-26 / 19:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-27 / 00:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-08 / 07:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-08 / 17:303 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-12-09 / 15:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-12-12 / 00:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-12-13 / 19:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-12-17 / 09:042 λεπτά5.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-17 / 09:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-24 / 04:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-24 / 10:398 δευτερόλεπτα1.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-24 / 18:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-26 / 23:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-27 / 04:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-28 / 07:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-28 / 20:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-29 / 02:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-31 / 21:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-06 / 07:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-06 / 22:304 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-01-09 / 17:5821 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-09 / 17:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-13 / 21:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-16 / 15:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-17 / 01:584 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-19 / 09:5410 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-01-21 / 01:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-01-21 / 07:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-01-21 / 16:434 λεπτά21.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-21 / 22:5117 δευτερόλεπτα6.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-22 / 04:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-22 / 07:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-23 / 15:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-23 / 17:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-24 / 17:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-24 / 23:542 λεπτά6.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-30 / 04:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-04 / 06:2525 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-02-05 / 03:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-02-08 / 11:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-02-16 / 16:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-02-18 / 20:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-02-18 / 23:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-02-19 / 02:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-02-20 / 19:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-02-21 / 00:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-02-21 / 21:261 λεπτό 51 δευτερόλεπτα7.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-22 / 20:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-24 / 22:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-27 / 22:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-28 / 02:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-05 / 01:253 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-08 / 23:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-10 / 21:1242 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-03-11 / 02:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-03-11 / 05:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-03-11 / 10:007 λεπτά0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-11 / 10:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-11 / 18:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-13 / 07:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-13 / 08:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-14 / 15:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-14 / 20:2944 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-03-16 / 16:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-03-16 / 20:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-03-21 / 13:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-03-21 / 20:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-03-24 / 20:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-03-26 / 20:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-03-28 / 00:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-03-31 / 23:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-02 / 23:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-04 / 06:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-05 / 05:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-06 / 17:3639 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-07 / 22:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-07 / 23:0932 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-13 / 17:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-13 / 17:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-14 / 02:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-14 / 06:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-15 / 19:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-16 / 15:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-18 / 20:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-21 / 03:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-23 / 17:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-04-25 / 21:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-05-05 / 00:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-05-07 / 02:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-05-08 / 21:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-05-09 / 10:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-05-09 / 12:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-05-10 / 13:135 λεπτά15.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-05-10 / 13:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-05-16 / 01:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-05-19 / 05:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-05-26 / 07:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-06-01 / 18:171 λεπτό 21 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-06-01 / 18:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-06-03 / 17:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-06-07 / 14:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-06-07 / 15:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-06-13 / 20:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-06-16 / 04:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-06-18 / 11:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-06-22 / 13:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-06-26 / 12:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-06-29 / 02:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-06-30 / 12:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-06-30 / 23:0540 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-06-30 / 23:068 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-01 / 23:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-10 / 17:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-10 / 17:174 λεπτά18.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-11 / 11:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-11 / 16:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-11 / 22:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-12 / 17:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-13 / 01:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-13 / 20:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-14 / 12:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-16 / 02:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-19 / 20:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-21 / 17:5410 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-21 / 18:173 λεπτά21.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-21 / 18:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-21 / 18:311 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-07-22 / 20:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-07-23 / 00:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-07-24 / 17:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-07-24 / 21:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-07-26 / 16:213 λεπτά22.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-28 / 18:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-29 / 07:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-03 / 22:383 λεπτά10.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-03 / 22:422 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-03 / 22:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-05 / 01:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-05 / 04:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-06 / 04:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-07 / 06:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-10 / 05:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-10 / 22:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-14 / 21:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-15 / 00:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-16 / 03:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-19 / 01:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-20 / 23:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-26 / 20:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-30 / 17:3811 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-30 / 17:3928 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-08-31 / 01:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-08-31 / 14:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-09-03 / 04:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-09-04 / 16:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-09-11 / 14:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-09-12 / 02:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-09-15 / 13:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-09-18 / 19:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-09-18 / 20:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-09-18 / 22:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-09-24 / 04:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-09-25 / 16:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-09-28 / 16:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-09-28 / 20:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-09-30 / 13:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-01 / 23:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-03 / 06:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-04 / 00:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-05 / 14:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-05 / 21:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-06 / 06:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-12 / 18:556 λεπτά18.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-12 / 19:041 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-17 / 12:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-18 / 14:199 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-19 / 14:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-19 / 15:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-20 / 22:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-23 / 22:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-28 / 18:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-10-30 / 18:0321 λεπτά18.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-30 / 18:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-31 / 11:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-02 / 19:5643 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-11-03 / 07:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-11-04 / 05:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-11-05 / 11:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-11-06 / 18:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-11-07 / 11:124 λεπτά1.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-07 / 11:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-07 / 16:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-07 / 18:026 λεπτά22.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-11 / 13:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-13 / 17:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-15 / 17:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-17 / 01:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-17 / 12:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-18 / 20:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-19 / 22:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-21 / 02:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-21 / 16:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-22 / 05:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-24 / 21:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-25 / 22:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-02 / 19:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-03 / 11:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-03 / 15:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-09 / 00:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-10 / 04:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-11 / 17:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-12 / 13:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-12 / 17:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-24 / 20:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-25 / 14:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-28 / 14:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-28 / 20:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-30 / 23:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-31 / 19:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-03 / 15:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-07 / 01:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-10 / 01:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-12 / 10:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-12 / 14:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-12 / 23:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-13 / 08:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-13 / 10:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-14 / 17:302 λεπτά17.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-18 / 13:5834 δευτερόλεπτα1.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-19 / 18:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-21 / 18:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-22 / 15:474 λεπτά19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-22 / 15:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-22 / 19:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-22 / 21:561 λεπτό 20 δευτερόλεπτα13.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-23 / 19:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-25 / 17:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-26 / 01:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-26 / 15:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-26 / 20:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-27 / 09:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-29 / 11:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-02 / 12:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-03 / 11:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-04 / 12:237 λεπτά22.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-04 / 12:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-04 / 13:033 λεπτά4.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-04 / 17:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-05 / 10:2712 λεπτά18.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-05 / 14:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-05 / 17:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-06 / 20:282 λεπτά18.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-06 / 22:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-07 / 18:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-10 / 12:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-15 / 14:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-15 / 18:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-20 / 12:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-20 / 17:4826 λεπτά6.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-20 / 18:1611 λεπτά8.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-20 / 18:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-21 / 15:155 λεπτά24.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-21 / 15:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-25 / 10:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-01 / 23:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-05 / 07:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-08 / 01:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-10 / 13:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-13 / 10:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-14 / 07:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-18 / 12:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-19 / 02:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-20 / 03:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-21 / 03:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-21 / 05:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-21 / 21:011 λεπτό 25 δευτερόλεπτα0.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-22 / 11:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-24 / 02:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-25 / 08:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-03-31 / 16:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-04-01 / 14:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-04-04 / 19:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-04-06 / 22:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-04-11 / 00:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-04-13 / 12:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-04-19 / 00:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-04-21 / 17:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-04-26 / 08:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-04-27 / 22:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-04-28 / 04:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-05-04 / 13:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-05-09 / 15:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-05-09 / 20:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-05-10 / 12:242 λεπτά19.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-05-10 / 12:281 λεπτό 53 δευτερόλεπτα25.00/25.00 Oλοκληρωμένη
2022-05-15 / 06:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-05-23 / 03:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-05-23 / 18:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-05-29 / 13:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-06-05 / 08:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-06-06 / 19:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-06-09 / 20:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-06-11 / 00:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-06-13 / 13:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-06-14 / 21:0253 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-15 / 08:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-17 / 03:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-17 / 09:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-17 / 13:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-18 / 13:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη