Τεχνικές Μάλαξης (Ε)

Αποτελέσματα

Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μη εγγεγραμμένοι φοιτητές
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2015-12-28 / 15:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 0
2016-02-05 / 16:505 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-02-22 / 14:1146 δευτερόλεπτα0.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-22 / 14:1212 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-02-23 / 23:152 λεπτά8.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2016-03-22 / 14:5758 δευτερόλεπτα7.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2016-04-10 / 13:472 λεπτά6.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2016-05-07 / 11:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2016-05-13 / 00:4312 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-05-30 / 22:2849 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-06-01 / 16:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-06-01 / 16:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-06-04 / 12:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-06-05 / 23:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-06-09 / 22:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-06-20 / 13:0011 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-07-13 / 00:559 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-09-23 / 00:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-09-26 / 01:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-09-29 / 22:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-11 / 19:5311 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-11-17 / 21:5811 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-11-17 / 22:021 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-06 / 10:3637 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-06 / 14:126 λεπτά7.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2017-01-06 / 14:2010 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-14 / 14:5557 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-14 / 15:285 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-01-15 / 18:336 λεπτά8.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2017-02-23 / 17:1724 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-03-10 / 12:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-03-13 / 00:5244 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-06 / 19:112 λεπτά9.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2017-04-17 / 06:404 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-24 / 04:43 34 ημέρες 22 ώρες 59 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-29 / 12:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-03 / 15:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-11 / 20:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-28 / 20:297 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-29 / 02:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-06-22 / 15:567 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-07-03 / 07:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-07-10 / 19:0242 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-08-08 / 12:377 λεπτά9.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2017-08-09 / 20:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-08-19 / 20:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-08-23 / 19:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2017-09-06 / 16:188 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-09-11 / 22:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-29 / 12:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-31 / 04:4710 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-14 / 04:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-22 / 17:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-24 / 22:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-04 / 14:2933 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-15 / 09:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-15 / 09:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-27 / 15:037 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-30 / 15:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-30 / 15:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-04 / 15:171 ώρα 13 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-10 / 05:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-11 / 02:568 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-15 / 04:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-15 / 04:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-15 / 04:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-21 / 00:0242 δευτερόλεπτα0.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2018-01-21 / 00:0314 λεπτά0.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2018-01-21 / 00:295 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-25 / 12:49 2 ημέρες 14 ώρες 31 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-26 / 03:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-28 / 15:4940 δευτερόλεπτα0.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2018-01-30 / 07:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2018-01-30 / 19:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2018-01-30 / 20:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2018-01-30 / 20:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2018-02-06 / 22:0712 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-15 / 10:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-15 / 10:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-15 / 10:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-22 / 15:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-01 / 23:284 λεπτά5.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2018-03-01 / 23:346 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-01 / 23:341 λεπτό 49 δευτερόλεπτα7.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2018-03-01 / 23:373 λεπτά5.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2018-03-01 / 23:481 λεπτό 52 δευτερόλεπτα13.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2018-03-02 / 00:141 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-02 / 00:142 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-02 / 00:143 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-03 / 04:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-07 / 21:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-08 / 15:341 λεπτό 53 δευτερόλεπτα5.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2018-03-09 / 06:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2018-03-13 / 17:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2018-03-15 / 15:2214 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-20 / 14:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-22 / 18:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-23 / 00:4510 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-23 / 00:461 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-27 / 17:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-28 / 14:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-28 / 21:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-30 / 10:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-01 / 03:088 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-01 / 10:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-02 / 16:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-03 / 10:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-03 / 13:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-04 / 00:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-05 / 04:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-05 / 11:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-05 / 14:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-06 / 01:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-11 / 14:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-14 / 05:1813 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-17 / 07:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-19 / 22:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-20 / 12:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-22 / 11:219 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-23 / 01:4015 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-24 / 11:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-25 / 16:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-25 / 17:3741 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-27 / 18:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-29 / 07:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-01 / 23:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-02 / 16:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-03 / 15:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-04 / 11:0945 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-05 / 05:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-07 / 10:581 ώρα 1 λεπτό0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-09 / 06:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-10 / 08:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-10 / 08:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-12 / 13:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-13 / 20:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-20 / 22:501 λεπτό 51 δευτερόλεπτα2.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2018-05-20 / 22:5411 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-23 / 04:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-25 / 15:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-25 / 19:0611 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-26 / 12:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-27 / 14:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-29 / 18:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-29 / 22:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-02 / 20:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-06 / 06:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-07 / 02:253 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-13 / 07:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-13 / 17:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-17 / 20:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-19 / 16:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-20 / 03:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-21 / 22:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-24 / 06:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-27 / 09:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-27 / 19:095 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-01 / 23:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-03 / 10:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-05 / 05:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-05 / 15:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-09 / 11:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-12 / 03:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-12 / 16:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-15 / 06:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-19 / 15:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-26 / 04:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-05 / 23:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-06 / 05:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-08 / 06:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-13 / 03:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-17 / 22:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-18 / 10:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-18 / 18:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-20 / 00:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-29 / 17:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-29 / 20:3240 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-02 / 02:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-04 / 12:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-06 / 22:3420 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-07 / 08:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-07 / 10:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-07 / 12:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-08 / 21:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-09 / 11:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-09 / 18:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-21 / 05:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-21 / 13:0325 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-03 / 10:3518 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-08 / 01:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-11 / 21:522 λεπτά0.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2018-10-11 / 21:573 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-18 / 01:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-18 / 20:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-21 / 05:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-23 / 22:0528 δευτερόλεπτα0.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2018-10-23 / 22:061 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-30 / 10:3136 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-01 / 09:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-01 / 21:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-16 / 16:1014 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-17 / 20:3317 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-20 / 14:1036 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-24 / 02:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-25 / 17:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-26 / 11:0438 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-28 / 04:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-28 / 14:051 λεπτό 19 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-28 / 15:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-03 / 23:282 λεπτά0.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2018-12-14 / 11:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2018-12-16 / 21:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2018-12-22 / 13:2926 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-24 / 04:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-25 / 00:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-27 / 04:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-31 / 14:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-01 / 17:2459 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-09 / 18:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-12 / 15:5024 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-12 / 15:531 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-13 / 17:551 λεπτό 52 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-20 / 22:2646 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-24 / 17:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-31 / 15:2423 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-03 / 23:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-08 / 13:3331 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-09 / 16:173 λεπτά2.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2019-02-10 / 21:036 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-13 / 04:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-27 / 00:2617 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-27 / 21:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-28 / 20:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-03-02 / 14:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-03-14 / 14:4617 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-03-16 / 19:061 λεπτό 37 δευτερόλεπτα5.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-16 / 19:091 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-03-17 / 02:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-03-24 / 08:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-02 / 00:547 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-11 / 01:1555 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-11 / 18:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-12 / 07:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-17 / 18:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-21 / 04:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-22 / 17:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-23 / 00:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-07 / 10:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-08 / 01:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-22 / 03:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-27 / 23:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-29 / 11:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-03 / 17:3127 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-17 / 02:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-18 / 05:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-18 / 22:098 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-20 / 07:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-20 / 15:1923 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-24 / 11:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-07-11 / 02:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-07-13 / 15:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-07-18 / 18:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-07-19 / 10:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-07-19 / 17:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-07-21 / 00:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-07-23 / 23:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-08-02 / 01:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-08-13 / 02:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-08-17 / 06:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-08-18 / 20:1010 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-05 / 02:337 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-08 / 19:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-16 / 06:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-19 / 14:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-19 / 21:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-20 / 06:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-21 / 22:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-24 / 14:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-25 / 23:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-29 / 14:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-09-29 / 21:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-03 / 20:2721 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-08 / 01:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-10 / 14:563 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-14 / 18:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-15 / 13:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-15 / 19:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-19 / 03:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-20 / 13:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-21 / 05:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-22 / 02:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-24 / 00:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-25 / 14:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-26 / 17:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-27 / 11:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-10-31 / 17:2217 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-01 / 07:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-02 / 02:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-06 / 00:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-06 / 09:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-06 / 11:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-07 / 13:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-09 / 20:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-12 / 12:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-13 / 12:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-13 / 15:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-15 / 11:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-21 / 02:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-22 / 01:188 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-23 / 00:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-25 / 05:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-26 / 02:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-27 / 01:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-30 / 00:4933 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-07 / 03:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-08 / 23:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-16 / 21:4043 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-19 / 18:172 λεπτά6.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2019-12-19 / 18:212 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-21 / 19:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-22 / 02:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-29 / 10:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-30 / 03:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-09 / 06:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-12 / 16:0243 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-14 / 00:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-14 / 09:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-22 / 05:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-22 / 10:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-26 / 03:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-26 / 20:232 λεπτά9.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-01-28 / 10:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-01-29 / 20:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-01-29 / 20:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-01-31 / 10:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-02 / 14:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-02 / 17:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-04 / 17:0054 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-05 / 22:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-07 / 15:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-08 / 21:1813 δευτερόλεπτα0.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-08 / 21:19μη καταγεγραμμένη0.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-08 / 21:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-11 / 16:3115 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-12 / 12:3953 δευτερόλεπτα3.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-12 / 12:401 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-14 / 02:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-15 / 19:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-15 / 21:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-17 / 22:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-20 / 22:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-07 / 22:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-11 / 22:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-13 / 16:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-13 / 21:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-15 / 20:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-20 / 12:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-21 / 23:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-22 / 08:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-22 / 23:5416 δευτερόλεπτα0.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-25 / 06:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-26 / 17:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-27 / 01:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-27 / 06:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-27 / 13:243 λεπτά8.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-28 / 12:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-01 / 19:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-10 / 21:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-11 / 01:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-20 / 15:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-24 / 20:1723 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-24 / 20:201 δευτερόλεπτο0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-27 / 17:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-30 / 01:3249 δευτερόλεπτα0.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-30 / 01:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-30 / 15:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-01 / 00:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-01 / 08:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-01 / 17:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-06 / 20:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-08 / 18:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-09 / 03:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-10 / 17:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-18 / 02:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-24 / 14:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-25 / 00:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-27 / 18:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-28 / 01:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-29 / 01:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-30 / 01:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-30 / 13:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-05-31 / 21:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-02 / 15:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-02 / 18:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-03 / 23:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-08 / 03:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-08 / 11:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-11 / 11:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-12 / 10:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-13 / 00:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-13 / 23:402 λεπτά0.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-14 / 00:3311 λεπτά0.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-14 / 01:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-14 / 10:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-16 / 08:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-23 / 08:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-06-25 / 05:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-01 / 18:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-03 / 10:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-06 / 01:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-10 / 20:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-11 / 15:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-14 / 13:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-16 / 17:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-26 / 18:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-26 / 22:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-07-30 / 14:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-03 / 19:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-04 / 07:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-05 / 00:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-05 / 18:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-07 / 08:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-08 / 23:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-09 / 02:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-12 / 17:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-12 / 22:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-16 / 23:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-17 / 22:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-25 / 02:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-25 / 21:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-31 / 08:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-04 / 15:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-07 / 19:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-10 / 21:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-10 / 23:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-11 / 01:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-17 / 12:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-18 / 15:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-18 / 19:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-19 / 12:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-29 / 06:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-01 / 17:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-06 / 12:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-06 / 13:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-07 / 00:397 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-10-13 / 15:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-10-19 / 22:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-10-20 / 14:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-10-20 / 18:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-10-25 / 17:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-10-27 / 18:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-11-01 / 05:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-11-07 / 18:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-11-07 / 20:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-11-08 / 00:3241 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-11-09 / 09:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-11-10 / 18:502 λεπτά8.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-11 / 00:502 λεπτά9.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-11 / 10:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-13 / 01:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-14 / 22:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-17 / 08:124 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-11-17 / 20:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-11-17 / 23:393 λεπτά5.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-18 / 00:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-21 / 01:011 λεπτό 41 δευτερόλεπτα11.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-21 / 18:351 λεπτό 13 δευτερόλεπτα8.00/14.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-21 / 21:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-22 / 20:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-23 / 21:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-24 / 06:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-24 / 22:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-25 / 01:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-25 / 20:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-27 / 10:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη