Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

Μη εγγεγραμμένοι φοιτητές
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2015-11-24 / 20:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 0
2015-12-01 / 15:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 0
2016-01-29 / 17:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 0
2016-02-01 / 05:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 0
2016-02-20 / 23:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 0
2016-02-21 / 16:3951 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-02-21 / 17:412 λεπτά8.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2016-02-21 / 17:444 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-02-21 / 17:4457 δευτερόλεπτα10.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2016-06-14 / 17:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2016-08-16 / 14:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2016-09-22 / 20:0712 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-10-27 / 02:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2016-12-12 / 01:2025 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-08 / 05:062 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-12 / 16:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-07-14 / 22:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-09-01 / 22:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-09-05 / 10:291 λεπτό 28 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-09-15 / 01:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-09-16 / 12:519 ώρες 23 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-09-26 / 16:091 ώρα 1 λεπτό0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-01 / 15:1113 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-02 / 12:543 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-05 / 02:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-29 / 18:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-08 / 01:5426 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-13 / 12:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-11-23 / 19:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-19 / 02:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-12-23 / 12:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-30 / 17:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-10 / 00:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-10 / 00:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-20 / 01:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-25 / 16:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-25 / 16:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-07 / 18:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-13 / 22:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-13 / 22:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-31 / 19:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-06 / 00:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-13 / 16:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-17 / 13:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-25 / 09:254 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-05 / 03:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-09 / 04:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-09 / 13:0620 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-13 / 00:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-13 / 02:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-21 / 13:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-04 / 04:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-06 / 04:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-11 / 00:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-24 / 14:124 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-06-26 / 05:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-12 / 02:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-16 / 13:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-16 / 18:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-20 / 05:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-04 / 10:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-10 / 16:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-11 / 02:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-13 / 00:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-17 / 08:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-19 / 22:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-21 / 02:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-22 / 03:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-30 / 15:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-30 / 22:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-06 / 18:1259 δευτερόλεπτα6.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2018-09-08 / 07:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2018-09-09 / 06:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2018-09-12 / 19:441 λεπτό 5 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-13 / 12:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-13 / 15:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-17 / 16:4815 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-23 / 05:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-09 / 05:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-18 / 17:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-22 / 23:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-10-25 / 10:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-11-24 / 16:2246 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-08 / 20:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-12 / 11:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-24 / 04:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-12-25 / 12:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-07 / 06:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-09 / 16:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-12 / 09:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-13 / 12:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-01-23 / 23:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-01 / 22:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-06 / 11:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-09 / 14:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-12 / 05:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-02-15 / 16:541 λεπτό 4 δευτερόλεπτα3.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2019-02-27 / 11:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-02-28 / 02:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-02 / 02:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-14 / 05:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-17 / 00:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-04-11 / 03:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-04-22 / 16:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-04-30 / 12:477 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-30 / 12:515 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-16 / 12:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-17 / 01:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-18 / 20:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-22 / 02:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-07 / 09:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-15 / 15:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-17 / 06:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-20 / 06:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-24 / 13:102 λεπτά7.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-07 / 08:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-11 / 03:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-18 / 07:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-19 / 09:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-19 / 15:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-06 / 03:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-12 / 09:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-13 / 22:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-17 / 05:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-19 / 06:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-24 / 06:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-30 / 02:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-30 / 14:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-09-16 / 06:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-09-19 / 13:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-09-19 / 19:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-09-24 / 23:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-10-04 / 15:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-10-13 / 15:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-10-15 / 12:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-10-15 / 17:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-11 / 23:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-15 / 09:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-17 / 11:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-23 / 07:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-25 / 05:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-12-06 / 01:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-12-17 / 08:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2019-12-23 / 22:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-01-05 / 11:2242 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-09 / 04:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-12 / 21:106 ώρες 53 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-22 / 09:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-30 / 03:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-31 / 14:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-01 / 08:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-01 / 23:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-12 / 19:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-15 / 17:107 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-15 / 17:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-15 / 18:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-25 / 16:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-11 / 16:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-13 / 14:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-13 / 18:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-20 / 12:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-27 / 17:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-01 / 19:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-08 / 00:249 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-10 / 18:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-10 / 21:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-22 / 17:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-08 / 15:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-08 / 23:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-09 / 15:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-16 / 01:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-31 / 01:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-31 / 21:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-05-31 / 23:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-01 / 04:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-03 / 23:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-05 / 02:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-06 / 06:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-08 / 01:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-08 / 07:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-14 / 04:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-15 / 15:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-24 / 14:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-06-28 / 12:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-08 / 21:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-08 / 23:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-09 / 05:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-09 / 18:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-11 / 23:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-12 / 18:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-14 / 11:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-26 / 12:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-28 / 11:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-07-31 / 18:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-08-03 / 13:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-08-08 / 16:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-08-11 / 18:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-08-12 / 06:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-08-12 / 16:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-08-12 / 19:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-08-20 / 10:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-08-22 / 18:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-08-23 / 06:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-08-30 / 16:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-09-03 / 05:0649 δευτερόλεπτα1.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-03 / 05:0911 δευτερόλεπτα0.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-07 / 12:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-10 / 22:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-10 / 23:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-11 / 09:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-17 / 10:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-17 / 20:231 λεπτό 27 δευτερόλεπτα8.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-17 / 21:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-18 / 06:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-18 / 16:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-19 / 02:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-19 / 04:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-19 / 13:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-19 / 23:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-20 / 08:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-20 / 19:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-21 / 05:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-21 / 15:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-22 / 00:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-22 / 09:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-22 / 19:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-23 / 03:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-23 / 12:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-24 / 09:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-24 / 18:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-25 / 05:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-25 / 16:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-26 / 03:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-26 / 14:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-27 / 00:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-27 / 09:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-27 / 19:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-28 / 04:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-28 / 14:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-28 / 23:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-29 / 04:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-29 / 05:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-29 / 09:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-29 / 19:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-02 / 04:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-06 / 10:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-06 / 12:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-08 / 17:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-14 / 03:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-19 / 17:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-26 / 14:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-29 / 19:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-01 / 03:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-03 / 03:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-06 / 03:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-15 / 22:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-19 / 02:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-24 / 06:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-25 / 19:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-11-30 / 16:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-08 / 00:3243 δευτερόλεπτα3.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-08 / 00:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-08 / 21:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-11 / 01:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-24 / 03:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-28 / 13:023 λεπτά5.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-30 / 23:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2020-12-31 / 00:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-08 / 16:5817 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-01-11 / 18:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-01-13 / 10:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-01-16 / 15:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-01-18 / 06:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-01-23 / 14:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-01-27 / 19:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-01-31 / 22:291 λεπτό 55 δευτερόλεπτα8.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2021-01-31 / 22:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-05 / 15:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-11 / 19:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-12 / 12:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-13 / 14:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-13 / 19:461 λεπτό 55 δευτερόλεπτα8.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-13 / 19:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-14 / 19:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-15 / 20:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-18 / 10:5541 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-02-18 / 18:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-02-18 / 21:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2021-02-20 / 07:491 λεπτό 47 δευτερόλεπτα8.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-20 / 20:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-26 / 19:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-27 / 19:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-02-28 / 14:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-01 / 14:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-01 / 14:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-12 / 01:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-13 / 07:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-13 / 07:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-17 / 05:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-03-19 / 10:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-04-04 / 05:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-04-04 / 08:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-04-04 / 18:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-04-11 / 08:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-04-14 / 00:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-04-14 / 04:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-04-17 / 19:026 λεπτά10.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2021-04-23 / 08:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-04-25 / 20:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-04-26 / 19:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-05-04 / 10:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-05-04 / 23:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-05-13 / 13:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-05-19 / 05:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-05-24 / 11:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-05-26 / 19:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-06-05 / 02:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-06-07 / 14:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-06-21 / 16:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-06-24 / 03:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-06-24 / 16:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-06-29 / 01:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-01 / 00:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-12 / 18:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-12 / 22:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-18 / 21:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-19 / 18:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-07-25 / 00:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-01 / 18:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-05 / 07:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-09 / 09:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-10 / 04:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-16 / 02:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-16 / 07:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-20 / 22:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-24 / 01:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-25 / 18:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-29 / 16:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-31 / 12:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-08-31 / 20:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-09-02 / 15:251 λεπτό 33 δευτερόλεπτα0.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2021-09-02 / 15:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-09-07 / 10:423 λεπτά7.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2021-09-07 / 10:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-09-08 / 10:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-09-11 / 15:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-09-12 / 12:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-09-19 / 00:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-09-27 / 06:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-09-28 / 18:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-04 / 13:0350 δευτερόλεπτα7.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-06 / 12:231 λεπτό 12 δευτερόλεπτα5.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-06 / 23:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-12 / 01:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-13 / 16:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-15 / 17:252 λεπτά0.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-15 / 17:27μη καταγεγραμμένη0.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-15 / 17:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-19 / 13:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-20 / 17:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-23 / 00:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-27 / 06:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-10-31 / 13:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-01 / 23:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-02 / 19:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-11 / 11:23μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-14 / 05:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-19 / 20:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-21 / 02:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-29 / 23:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-11-30 / 02:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-01 / 02:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-01 / 19:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-03 / 09:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-18 / 12:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-19 / 13:14μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-24 / 01:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-25 / 08:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-27 / 08:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-29 / 11:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2021-12-31 / 19:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-06 / 16:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-12 / 09:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-14 / 21:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-17 / 01:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-19 / 12:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-21 / 21:39μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-24 / 04:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-26 / 04:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-27 / 20:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-29 / 17:252 λεπτά9.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2022-01-29 / 17:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-01 / 14:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-03 / 10:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-03 / 23:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-05 / 15:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-06 / 15:546 λεπτά8.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-06 / 16:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-12 / 17:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-13 / 14:394 λεπτά8.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-13 / 16:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-02-16 / 20:5557 λεπτά0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-02-17 / 00:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-02-21 / 12:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-02-22 / 00:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-02-25 / 09:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-02 / 07:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-02 / 17:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-04 / 17:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-11 / 13:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-13 / 09:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-14 / 17:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-15 / 10:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-17 / 05:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-17 / 23:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-18 / 18:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-20 / 08:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-22 / 08:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-22 / 21:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-23 / 12:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-23 / 20:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-25 / 05:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-25 / 15:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-03-29 / 05:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-04-02 / 16:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-04-04 / 05:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-04-04 / 20:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-04-07 / 10:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-04-07 / 13:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-04-11 / 23:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-04-16 / 06:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-04-16 / 08:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-04-18 / 22:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-04-21 / 05:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-04-25 / 03:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-04-28 / 10:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-04-28 / 20:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-04 / 00:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-04 / 03:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-09 / 13:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-09 / 18:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-10 / 06:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-11 / 17:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-12 / 22:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-13 / 02:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-17 / 22:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-19 / 14:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-19 / 19:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-22 / 04:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-22 / 17:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-23 / 18:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-29 / 11:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-30 / 03:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-05-31 / 02:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-03 / 22:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-05 / 00:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-07 / 03:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-08 / 17:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-09 / 01:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-09 / 20:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-17 / 02:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-17 / 09:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-17 / 23:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-19 / 13:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-21 / 10:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-26 / 08:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-26 / 22:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-27 / 00:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-06-28 / 03:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-07-04 / 19:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-07-05 / 21:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-07-08 / 19:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-07-09 / 12:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2022-07-10 / 04:442 λεπτά7.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2022-07-11 / 19:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-07-14 / 21:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-07-20 / 15:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-07-21 / 23:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-07-22 / 07:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-07-23 / 21:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-07-26 / 19:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-07-27 / 14:301 λεπτό 46 δευτερόλεπτα0.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2022-07-27 / 14:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-07-28 / 06:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-07-29 / 11:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-07-30 / 02:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-02 / 02:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-02 / 09:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-07 / 01:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-08 / 06:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-08 / 13:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-10 / 02:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-10 / 09:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-11 / 03:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-11 / 03:42μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-12 / 07:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-16 / 16:41μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-19 / 23:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-25 / 04:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-25 / 05:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-08-28 / 20:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-03 / 21:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-04 / 17:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-06 / 18:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-06 / 21:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-10 / 18:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-15 / 10:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-15 / 15:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-16 / 23:333 λεπτά8.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-16 / 23:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-19 / 21:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-21 / 10:30μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-22 / 02:1136 δευτερόλεπτα0.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-22 / 02:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-25 / 08:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-09-26 / 08:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-01 / 15:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-01 / 20:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-02 / 20:36μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-02 / 21:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-05 / 08:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-06 / 14:561 λεπτό 47 δευτερόλεπτα8.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-06 / 14:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-07 / 23:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-08 / 12:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-13 / 18:01μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-15 / 11:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-16 / 15:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-17 / 03:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-17 / 04:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-23 / 07:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-25 / 10:51μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-29 / 20:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-30 / 02:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-10-30 / 06:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-11-01 / 03:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-11-04 / 21:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-11-08 / 12:17μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-11-09 / 11:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-11-12 / 09:02μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-11-16 / 14:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-11-17 / 23:53μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-11-18 / 20:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-11-23 / 04:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-11-26 / 09:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-11-27 / 03:05μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-11-29 / 16:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-01 / 18:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-06 / 05:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-07 / 04:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-09 / 02:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-12 / 22:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-13 / 09:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-15 / 08:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-23 / 11:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-24 / 12:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-29 / 20:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-29 / 20:48μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-30 / 03:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-30 / 11:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2022-12-31 / 02:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-01-06 / 15:59μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-01-07 / 11:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-01-14 / 05:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-01-17 / 07:38μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-01-22 / 00:31μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-01-23 / 08:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-01-25 / 15:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-01-31 / 10:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-02-02 / 21:22μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-02-02 / 22:24μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-02-07 / 03:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-02-10 / 02:10μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-02-19 / 15:19μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-02-21 / 10:00μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-02-24 / 16:422 λεπτά6.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2023-02-24 / 16:45μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-02 / 02:40μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-02 / 09:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-06 / 00:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-06 / 22:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-07 / 20:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-08 / 21:442 λεπτά9.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-09 / 10:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-09 / 14:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-14 / 22:232 λεπτά5.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-14 / 22:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-15 / 16:0558 δευτερόλεπτα6.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-18 / 03:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-22 / 07:08μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-23 / 02:28μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-25 / 09:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-28 / 17:57μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-28 / 19:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-03-31 / 18:20μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-04-06 / 11:04μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-04-09 / 22:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-04-10 / 11:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-04-18 / 19:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-04-20 / 16:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-04-30 / 07:37μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-05-01 / 14:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-05-04 / 12:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-05-05 / 07:34μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-05-09 / 10:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-05-18 / 21:26μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-05-31 / 06:47μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-05-31 / 07:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-06-01 / 11:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-06-01 / 18:12μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-06-02 / 23:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-06-03 / 11:52μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-06-05 / 06:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-06-11 / 06:54μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-06-16 / 13:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-06-17 / 10:49μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-06-20 / 19:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-06-26 / 16:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-06-26 / 22:07μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-06-29 / 06:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-06-30 / 00:50μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-07-06 / 14:46μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-07-14 / 08:43μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-07-15 / 07:03μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-07-16 / 01:32μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-07-18 / 17:21μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-07-20 / 05:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Oλοκληρωμένη
2023-07-21 / 14:401 λεπτό 6 δευτερόλεπτα0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-07-28 / 02:27μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-08-06 / 09:15μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-08-07 / 12:58μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-08-16 / 12:44μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-08-19 / 16:33μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-08-19 / 18:06μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-08-25 / 05:11μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-08-26 / 12:18μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-09-05 / 06:09μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-09-07 / 07:35μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-09-08 / 01:55μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-09-10 / 07:56μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-09-10 / 11:13μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-09-14 / 18:16μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-09-24 / 06:25μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη
2023-09-25 / 14:29μη καταγεγραμμένη0.00/0.00 Ακυρωμένη