1. Θερμοθεραπεία

Επιπολής θερμοθεραπεία, εν τω βάθει θερμοθεραπεία, παραφινόλουτρο, θερμικά επιθέματα, θερμοκουβέρτες, υπέρυθρη/υπεριώδης  ακτινοβολία, sauna

 

Λέξεις Κλειδιά

Θερμοθεραπεία, παραφινόλουτρο, δινόλουτρο, σάουνα, διαθερμίες, θερμικό επίθεμα, θερμοκουβέρτα, υψίσυχνα