2. Γαλβανικό ή συνεχές ρεύμα

Γαλβανισμός, ιοντοφορική δράση, είδη συσκευών και ηλεκτροδίων, παλμικά ρεύματα και είδη παλμών, γαλβανοφαραδικό ρεύμα, παρεμβαλλόμενα ρεύματα

  

Λέξεις Κλειδιά

Γαλβανικό ρεύμα, γαλβανισμός, iontophoresis, παλμικό ρεύμα, παλμοσειρά, ρεύμα Nemec