4. Σχήματα τοποθέτησης ηλεκτροδίων με χρήση φαραδικών ρευμάτων

Τεχνική εφαρμογής Αισθητικού ηλεκτρικού ερεθισμού, επιλογή ηλεκτροδίων, ορθή πρακτική,

 

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρόδιο, edge effect, drainage