6. Ηλεκτρολιπόλυση

Ηλεκτρολιπόλυση, τύποι ηλεκτροδίων, συσκευές, αποτελέσματα, ενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες. Electrolifting, ενδείξεις, μέθοδος εφαρμογής

 

Λέξεις Κλειδιά

Electrolifting, electrolipolysis