7. Υπέρηχοι

Υπέρηχοι, δράση, μηχανικά και θερμικά αποτελέσματα, συσκευές, φωνοφόρεση

 

Λέξεις Κλειδιά

Υπέρηχοι, φωνοφόρεση