15. Μικρορεύματα

Μικρορεύματα, τρόπος λειτουργίας, δράση, αποτελέσματα, ενδείξεις

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Χαμηλόσυχνα μικρορεύματα, μικροπαλμός, παλμοσειρά