16. Δερμοαπόξεση

Υλικά εφαρμογής, διαδικασία, ενδείξεις

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Οξείδια κουρουνδίου, οξείδια αλουμινίου, οξείδια μαγνησίου