Κυτταρίτιδα και διατροφή

Κυτταρίτιδα, συμπτώματα, μορφές, αίτια, θεραπεία, αντιμετώπιση. Τρόπος διατροφής

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζουν οι φοιτητές τα διατροφικά αίτια καθώς και την διαιτητική πρόληψη και αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας

 

Λέξεις Κλειδιά

Κυτταρίτιδα,  λιπογένεση, λιπόλυση, διαιτητική αντιμετώπιση