Είδη διαιτών

Παρουσίαση συνηθέστερων ειδών διαιτών απώλειας βάρους και διατροφική αξιολόγησή τους

 

Στόχοι Ενότητας

Να αναγνωρίζουν οι φοιτητές, σε οποιαδήποτε δίαιτα απώλειας βάρους, την διατροφική της αξία, τους πιθανούς κινδύνους και τα ενδεχόμενα οφέλη για την υγεία.

 

Λέξεις Κλειδιά

Μηδενική δίαιτα, μονόπλευρη δίαιτα, χημική δίαιτα, πρωτεϊνική δίαιτα, δημοφιλής δίαιτες