Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

1. Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Εισαγωγή στο Αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης, Ιστορική Αναδρομή και Παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών τάσεων και πεδίων εφαρμογής.

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση των φοιτητών με έννοιες που αφορούν τον συγκεκριμένο  επιστημονικό χώρο.

Λέξεις Κλειδιά

Τεχνητή Νοημοσύνη

1. Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη
01. Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Εισαγωγή στο Αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης, Ιστορική Αναδρομή και Παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών τάσεων και πεδίων εφαρμογής.