Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

4. Τυφλοί Αλγόριθμοι Αναζήτησης

Θα παρουσιαστεί η προσέγγιση εύρεσης λύσης σε χώρο καταστάσεων με τυφλούς αλγόριθμους αναζήτησης και θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι πιο γνωστοί τυφλοί αλγόριθμοι αναζήτησης με ικανό αριθμό μελετών περίπτωσης.

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές να μπορούν να ερμηνεύσουν τα βήματα που ακολουθεί κάθε ένας από τους τυφλούς αλγορίθμους για να βρει τη λύση σε ένα πρόβλημα που περιγράφεται με χώρο καταστάσεων, να μπορεί να τα αποτυπώσει με κάποιον από τους τρόπους που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του μαθήματος και να μπορεί να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητά τους.

Λέξεις Κλειδιά

Τυφλοί αλγόριθμοι αναζήτησης, πρώτα σε βάθος αναζήτηση, πρώτα σε πλάτος αναζήτηση.

4. Τυφλοί Αλγόριθμοι Αναζήτησης
04. Τυφλοί Αλγόριθμοι Αναζήτησης

Θα παρουσιαστεί η προσέγγιση εύρεσης λύσης σε χώρο καταστάσεων με τυφλούς αλγόριθμους αναζήτησης και θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι πιο γνωστοί τυφλοί αλγόριθμοι αναζήτησης με ικανό αριθμό μελετών περίπτωσης .