Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

10. Μηχανική Μάθηση - Δένδρα Αποφάσεων

Η επίλυση προβλημάτων με ευφυείς προσεγγίσεις βασίζεται στη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης. Στην  αυτή παρουσιάζεται η έννοια της μηχανικής μάθησης και μια από τις βασικότερες μέθοδοι της, τα δένδρα απόφασης και του αλγόριθμου ID3 που χρησιμοποιεί καθώς και ικανός αριθμός παραδειγματικών περιπτώσεων εφαρμογής. Η  ολοκληρώνεται με σύντομη αναφορά στη συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις.

Στόχοι Ενότητας

Να γίνει σαφές που στοχεύει η μηχανική μάθηση, ποιες μέθοδοι μάθησης εφαρμόζονται στα βασικότερα από τα είδη συστημάτων που την απαρτίζουν και να γίνει κατανοητό σε βάθος πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επαγωγική συλλογιστική μέθοδος στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης με την χρήση δένδρων αποφάσεων και η απαγωγική συλλογιστική στο πλαίσιο των συστημάτων που διαχειρίζονται περιπτώσεις.

Λέξεις Κλειδιά

Μηχανική Μάθηση, Δένδρα αποφάσεων, Αλγόριθμος ID3, Συλλογιστική Βασισμένη σε περιπτώσεις.

10. Μηχανκή Μάθηση - Δένδρα Αποφάσεων
10. Μηχανική Μάθηση - Δένδρα Αποφάσεων

Η επίλυση προβλημάτων με ευφυείς προσεγγίσεις βασίζεται στη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η έννοια της μηχανικής μάθησης και μια από τις βασικότερες μέθοδοι της, τα δένδρα απόφασης και του αλγόριθμου ID3 που χρησιμοποιεί καθώς και ικανός αριθμός παραδειγματικών περιπτώσεων εφαρμογής. Η ενότητα ολοκληρώνεται με σύντομη αναφορά στη συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις.