Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

11. Νευρωνικά Δίκτυα

Εισαγωγή στα Νευρωνικά δίκτυα. Παρουσίαση του  Perceptron και τις αρχιτεκτονικές Νευρωνικών Δικτύων με ενδιάμεσα επίπεδα.  Διαφορετικοί τρόποι εκμάθησης Νευρωνικών Δικτύων,  Back propagation Δίκτυα, Δίκτυα Kohonen, Δίκτυα  Hopfield. Εφαρμογές Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων σήμερα.

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με το χώρο των νευρωνικών δικτύων και των εφαρμογών τους.

Λέξεις Κλειδιά

Perceptron, Συνάρτηση ενεργοποίησης, Κανόνας εκμάθησης, Δίκτυα Back propagation, Δίκτυα Kohonen, Δίκτυα  Hopfield.

11. Νευρωνικά Δίκτυα
11. Νευρωνικά Δίκτυα

Εισαγωγή στα Νευρωνικά δίκτυα. Παρουσίαση του Perceptron και τις αρχιτεκτονικές Νευρωνικών Δικτύων με ενδιάμεσα επίπεδα. Διαφορετικοί τρόποι εκμάθησης Νευρωνικών Δικτύων, Back propagation Δίκτυα, Δίκτυα Kohonen, Δίκτυα Hopfield. Εφαρμογές Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων σήμερα.