Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

12. Γενετικοί Αλγόριθμοι

Εισαγωγή στους γενετικούς αλγορίθμους ως μεθόδου επίλυσης προβλημάτων με αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας τους. Παρουσίαση εφαρμογών γενετικών αλγορίθμων.

Στόχοι Ενότητας

Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τον εξελικτικό προγραμματισμό και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν έναν γενετικό αλγόριθμο, επιλέγοντας αναπαράσταση και γενετικούς τελεστές για την επίλυση ενός προβλήματος.

Λέξεις Κλειδιά

Αναπαραγωγή πληθυσμό, Συνάρτηση καταλληλότητας, Γενετικοί τελεστές, ελιτισμός.

12. Γενετικοί Αλγόριθμοι
12. Γενετικοί Αλγόριθμοι

Εισαγωγή στους γενετικούς αλγορίθμους ως μεθόδου επίλυσης προβλημάτων με αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας τους. Παρουσίαση εφαρμογών γενετικών αλγορίθμων.