8. Εισαγωγή στο σχεδιασμό ιστοσελίδων

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία και τη διαχείριση ιστοτόπων (web sites). Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει τα θέματα δημιουργίας μιας web φόρας και όλων των βασικών εννοιών που σχετίζονται με το διαδίκτυο.

Λέξεις κλειδιά

Web Site, Html φόρμες, Δικτυακός προγραμματισμός